krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Videa > Kardiovaskulární zpravodajství > Koho, jak a čím léčit, abychom předešli akutní plicní embolii?


Koho, jak a čím léčit, abychom předešli akutní plicní embolii?

Další příspěvek na sympoziu věnovaném problematice antikoagulační léčby v praxi na XXIX. sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) přednesl doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., z I. interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ve svém sdělení se soustředil na riziko akutní plicní embolie, které hrozí modelové pacientce se středním rizikem tohoto onemocnění. „Stratifikace akutní plicní embolie je velmi důležitá, protože nám určuje několik skupin pacientů s různými typy rizik a s různými dopady na volbu antikoagulační léčby,“ zdůvodnil R. Malý, proč se rozdělením nemocných do různých rizikových skupin zabývat. Zdůraznil dále, že stratifikace je velmi jednoduchá a využívá ve většině případů nekomplikované parametry, jako je věk pacienta, jeho systolický krevní tlak, tepová frekvence, saturace kyslíkem či přítomnost plicní nebo srdeční komorbidity a jednoduché diagnostické metody.

Dále se R. Malý dotknul konsenzu odborníků k implantaci kaválního filtru a správného postupu vedení antikoagulační léčby s ohledem na správné dávkování přímých perorálních antikoagulancií. Více se dozvíte v našem videu.


Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.