krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

ČLÁNKY A REPORTÁŽE

 • Kam jsme se posunuli v péči o pacienty s fibrilací síní?

  V posledních letech byl zaznamenán nemalý pokrok v diagnostice a léčbě nejčastější arytmie – fibrilace síní. MUDr. Jiří Orság, Ph.D., z III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FN Olomouc, toto téma

 • Personalizované srdeční ablace s podporou moderních technologií

  Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2022 zdůraznila v úvodu své přednášky prof. Natalia Trayanova, Dr, PhD, MS, působící v Oddělení biomedicínského inženýrství na prestižní Johns Hopkins University, že moderní zobrazovací metody a aplikace pokročilého strojového

 • Je krvácení pacientů na antikoagulační léčbě stále hrozbou?

  Jak zvládat krvácení u pacientů léčených non-vitamin K orálními antikoagulancii (NOACs) a jak mu předcházet? Nehledat nebo neznat odpovědi na tyto otázky by mohlo znamenat vystavovat nemocné nebezpečí. Krvácení způsobené antikoagulací může vést k hemodynamické

 • Kardiovaskulární i jiné komplikace obezity

  O úskalích a kritických zdravotních konsekvencích obezity by prý bylo možné přednášet stejné sdělení na kardiologických, gastroenterologických, onkologických i diabetologických sjezdech. Tvrdil to alespoň jeden z erudovaných přednášejících, prof. Luc van Gaal, MD, PhD, nedávno v Barceloně. Situace

 • Jak odlišit čerstvou trombózu končetinových žil od starší?

  Algoritmy pro diagnostiku hluboké žilní trombózy zná (téměř) každý. Dovedete však odlišit akutní a chronickou trombózu? A je to podstatné? To si pište, že je! Například pro podávání antikoagulancií a ochranu pacienta před jejich nežádoucími účinky! A ještě

 • O (ne)úspěšnosti záchytu srdečních arytmií elektronickými pomůckami

  Nositelná elektronika se ve světě i u nás prosazuje stále více a stále více je využívána i ke sledování fyziologických funkcí svých majitelů (a majitelek), včetně jejich srdeční aktivity. Narůstá také počet zařízení, která jsou

 • ARISTOPHANES – poznatky z velkých kohort o antikoagulaci v reálné praxi

  Na letošním kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) prezentovali zkoušející odborníci analýzy a subanalýzy dat z reálné praxe a z nich vyplývající další poznatky o účinnosti a bezpečnosti non-vitamin K orálních antikoagulancií i warfarinu na různých podskupinách pacientů. A ne

 • Antikoagulace onkologicky nemocných

  „U onkologických pacientů hrozí vyšší riziko tromboembolie i její recidivy a také vyšší riziko krvácení při antikoagulační léčbě,“ konstatovala na již opět (v Brně) prezenčně konaném XXX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti doc. MUDr. Jana

 • Analýzy antikoagulační léčby z obou stran Atlantiku i Pacifiku

  Při analyzování dat z reálné praxe je nutno být ve střehu, na jakém podkladě byly údaje sbírány a vyhodnocovány. A v jaké populaci. Byla velikost pacientského vzorku dostatečná k zachycení rozdílů mezi subjekty a typy léčby? Jakou metodiku hodnocení

 • Antikoagulace pacientů s rizikovými faktory žilního tromboembolismu

  Zkušená terapeutka a edukátorka doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., se ve svém kongresovém sdělení věnovala taktice stanovení délky antikoagulační léčby u pacientů s žilním tromboembolismem. Lékaři musejí vnímat řadu – často i překrývajících se –

 • Nejen antikoagulancii je člověk živ

  U nemocných s fibrilací síní, u nichž selhalo aspoň jedno antiarytmikum, se jako metoda léčby dle posledních doporučených postupů jednoznačně favorizuje katetrizační ablace. Podívejme se blíže, co tato terapeutická metoda pacientům nabízí a jak ji kombinovat s antikoagulační terapií.

 • Žilní trombóza u polymorbidní pacientky – jak dlouho antikoagulovat?

  Angiolog MUDr. Jiří Matuška z hodonínské Cévní ambulance MATMED, s. r. o., hovořil během semináře ANGIO MIKULOV 2022 také o léčbě žilního tromboembolismu u jedné ze svých polymorbidních pacientek, která navíc trpěla onkologickým

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis