krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

ČLÁNKY A REPORTÁŽE

 • „Z antikoagulancií musíme mít zdravý respekt, ale také je musíme dobře znát“

  Na digitálně pořádaných Českých kardiologických dnech 2021 velmi rezonovala i otázka sekundární prevence cévní mozkové příhody – rezervy na neurologické i kardiologické straně zjevně ještě jsou. A nejen tam! „Například stále ještě není výjimkou,

 • Výzvy při léčbě žilní tromboembolie u žen v reprodukčním věku

  Vysazovat u žen v reprodukčním věku antikoagulancia, pokud užívají perorální antikoncepci? Co vlastně říkají guidelines? A jak je to s hrozbou abnormálního uterinního krvácení? Využíváte u žen během menstruace kyselinu tranexamovou? A konzultujete často antikoagulaci svých pacientek

 • Umělá inteligence již odhaluje fibrilaci síní

  Studii zaměřenou na využití obrovských kapacit a schopností systémů využívajících prvky umělé inteligence a strojového učení prezentoval na virtuálním kongresu Evropské kardiologické společnosti ESC 2021 Alexander Cohen, MD, z Velké Británie. Umělá inteligence již

 • Antikoagulační léčba ve specifických klinických situacích

  Internista MUDr. Jiří Orság, Ph.D., z III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické při LF UP a FN Olomouc hovořil během 47. angiologických dnů s mezinárodní účastí k jeho návštěvníkům paradoxně „virtuálně“, i když se kongres

 • Netermická ablace – inovace v oblasti nefarmakologické léčby arytmií

  Je opravdu nutné při ablační léčbě poruch srdečního rytmu termicky poškozovat myokard? Novější metoda bezkontaktní ablace pulzním polem se zdá být pro terapii srdečních arytmií novou nadějí – elektrické aktivaci membrány kardiomyocytu zamezuje

 • Antikoagulace fragilních a polymorbidních pacientů

  Po velmi podnětné diskusi o významu (a technice) screeningu fibrilace síní s prof. MUDr. Janem Václavíkem, Ph.D., FESC, z Interní a kardiologické kliniky LF OU a FN Ostrava se během letošního digitálního semináře se zaměřením na prevenci tromboembolismu MasterClass 2021

 • Screening fibrilace síní hodinkami? A antikoagulaci komu?

  Screening fibrilace síní se v současnosti skloňuje ve všech pádech. Jaká je však senzitivita a specificita jednotlivých nástrojů a technologických prostředků používaných lékaři a pacienty k jejímu odhalení? A jak postupovat po její diagnóze? Komu lékaři poskytují antikoagulační léčbu? A komu

 • Švédská studie – vyplatí se pátrat po fibrilaci síní?

  Data o významu aktivního pátrání po fibrilaci síní u pacientů prezentovala během virtuálního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2021 Emma Svennberg, MD, PhD, z Karolinska Institutet a Karolinska Universitetssjukhuset ve švédském Stockholmu. Studie s 28 768 seniory,

 • Bolest na hrudi – infarkt myokardu, sousto steaku, či zlomené srdce?

  Bolest na hrudi je druhým nejčastějším důvodem vyšetření na příjmových odděleních českých nemocnic a etiologicky může souviset s poměrně pestrou plejádou zdravotních obtíží – chorobami jícnu, plic, pleury, mediastina, aorty, srdce či orgánů břicha. Nebo

 • Lékové interakce přímých perorálních antikoagulancií

  „…aby léčba nebyla nebezpečnější než samotná nemoc“ – tímto citátem J. E. Purkyně zakončil svůj erudovaný výklad o lékových interakcích přímých antikoagulancií během semináře MasterClass 2021 prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., z Ústavu farmakologie 3. LF

 • Management prevence a léčby VTE u specifických skupin pacientů

  Na specifické populace antikoagulovaných pacientů se na – off-line konaném! – 27. česko-slovenském angiologickém sympoziu 2021 v Lednici zaměřila MUDr. Markéta Kaletová z Interní ordinace Cordesora, s. r. o., v Olomouci. Ve své praxi se s nimi ve své

 • Data o antikoagulaci? Ohlédněme se o pár let zpět…

  Jak mimo jiné řekla během virtuálního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2021 prof. Isabelle van Gelder, MD, PhD, z University Medical Center v nizozemském Groningenu ve svém sdělení o vyvažování rovnováhy mezi rizikem a benefity

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis