krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Sjezd ČAAMK

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Sjezd ČAAMK

Články a videa

 • Trvalá antikoagulační léčba u osob absolvujících koronární angioplastiku?

  S tím, jak v odborné obci narůstá povědomí o správné léčbě fibrilace síní a využívání antikoagulancií u takto nemocných, narůstají také počty antikoagulovaných nemocných, kteří přicházejí do zdravotnických zařízení na koronární angioplastiku (PCI). Jak k nim přistupovat?

 • Nová doporučení: management pacientů se supraventrikulární tachykardií

  Na blahé paměti ještě nevirtuálním sjezdu (ambulantních) kardiologů v lednu 2020 v Olomouci před kolegy vystoupil (ještě bez ústenky) i doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D., z Fakultní nemocnice Plzeň, aby shrnul poslední guidelines Evropské kardiologické společnosti (ESC), věnující se supraventrikulárním

 • Komplexní pohled na péči o nemocného po akutním koronárním syndromu

  Ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 byla úroveň léčby kardiovaskulárních onemocnění v České republice na poměrně vysoké úrovni. I počty hospitalizací nemocných po koronárním syndromu se víceméně dařilo snižovat, alespoň v některých regionech. Jak se bude dále vyvíjet

 • Jak na koronární syndromy v roce 2020?

  Byť v praxi nemocní s koronárním syndromem mnohým splývají s pacienty trpícími chronickou ischemickou chorobou srdeční (ICHS), není to totéž. Tito nemocní nemusejí trpět jen ischemií. Dokonce nemusejí vůbec

 • Antitrombotická léčba nemocných s perkutánní koronární intervencí

  „Myslím, že u pacientů podstupujících koronární intervenci či angioplastiku je nejdůležitější vyhodnotit, nakolik jim hrozí opakování ischemické příhody a jaké u nich je riziko krvácení,“ zahajuje zčerstva svou přednášku O. Hlinomaz a navazuje: „U akutních koronárních syndromů

 • Stále podceňovaný typ léčby a prevence u kardiovaskulárních nemocí

  Jak pečovat o pacienty s chronickou ischemickou chorobou srdeční, po infarktu myokardu či revaskularizaci? A existují nějaká průkazná data o přínosu nefarmakologických opatření v terapii těchto nemocných? Samozřejmě! Byť nejsou příliš lichotivá. Pro lékaře. Totiž – pro pacienty. Vlastně pro všechny.

 • Sekundární prevence ICHS v ambulantní péči

  V současnosti se v ČR pohybuje okolo 85 000 pacientů po infarktu myokardu, se zlepšujícím se přežíváním akutních koronárních syndromů jich však dramaticky přibývá – odhadem každý rok o 14 000 navíc. S touto skutečností nabývá

 • Žilní tromboembolie jako značná komplikace u nastávajících maminek

  Ač je gravidita jevem zcela fyziologickým, znamená pro organismus ženy značnou zátěž a přináší s sebou řadu změn. Tento stav je doprovázen zvýšenou prokoagulační tendencí, způsobenou nárůstem hladiny srážecích faktorů v krvi budoucí rodičky.

 • Detekce poruch srdečního rytmu – zaměřeno na fibrilaci síní

  Na letošním 3. sjezdu České asociace ambulantních kardiologů v olomouckém hotelu Clarion vystoupil s poutavým sdělením o moderních trendech v detekci srdečních arytmií prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA. Zaměřil se především na subklinické formy

 • Synkopa – nová doporučení pro diagnostiku a léčbu

  Synkopa není až tak zřídkavá – alespoň jednou za život ji zažije 40 % lidí a 50 % hospitalizovaných pacientů je z nemocnice propuštěno, aniž by byla zjištěna příčina tohoto stavu (i když tito nemocní v průměru navštíví 3 specialisty a absolvují

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis