krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Konference ČAAK

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Konference ČAAK

Články a videa

 • Netermická ablace – inovace v oblasti nefarmakologické léčby arytmií

  Je opravdu nutné při ablační léčbě poruch srdečního rytmu termicky poškozovat myokard? Novější metoda bezkontaktní ablace pulzním polem se zdá být pro terapii srdečních arytmií novou nadějí – elektrické aktivaci membrány kardiomyocytu zamezuje

 • PARAMEDIC2 – adrenalin u srdeční zástavy

  Adrenalin (epinefrin) se u srdečního selhání používá již od minulého století. V 60. letech ho doporučil Peter Safar, původně ve vysokých dávkách (10 mg i.v. nebo 0,5 mg intrakardiálně), a dlouhá desetiletí se tento hormon

 • Farmakoterapie kardiogenního šoku – jak a čím?

  Je známo, že podání beta-blokátorů, inhibitorů ACE nebo diuretik může u kardiogenního šoku situaci zhoršit. Co tedy použít? Inotropika? Vazopresory? A jak dlouho je podávat? A je možné je nějak vhodně kombinovat? V Evropě se tak děje až

 • Revaskularizační strategie při kardiogenním šoku

  Mortalita na kardiogenní šok je stále vysoká (cca 50 %) a co je neméně významné – až 80 % pacientů jím stižených vykazuje vícečetné koronární postižení. Nemocní ve velké míře umírají právě proto, že přítomná ischemie snižuje

 • Akutní aortální syndromy

  Patofyziologie akutních aortálních syndromů (AAS) je poměrně složitá, a byť jsou mnohé rizikové faktory známé, u některých z nich není doposud zcela objasněno, jak vznikají. Nejčastěji se z AAS dozajista hovoří o disekci aorty, avšak ani

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis