krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » ANGIO Lednice

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

ANGIO Lednice

Články a videa

 • Bolest na hrudi – infarkt myokardu, sousto steaku, či zlomené srdce?

  Bolest na hrudi je druhým nejčastějším důvodem vyšetření na příjmových odděleních českých nemocnic a etiologicky může souviset s poměrně pestrou plejádou zdravotních obtíží – chorobami jícnu, plic, pleury, mediastina, aorty, srdce či orgánů břicha. Nebo

 • Management prevence a léčby VTE u specifických skupin pacientů

  Na specifické populace antikoagulovaných pacientů se na – off-line konaném! – 27. česko-slovenském angiologickém sympoziu 2021 v Lednici zaměřila MUDr. Markéta Kaletová z Interní ordinace Cordesora, s. r. o., v Olomouci. Ve své praxi se s nimi ve své

 • Koncem srpna se opět sejdeme v Lednici

  Který z odborných kongresů může říci, že se jeho účastníci sejdou opět, stejně jako před rokem, ve stejný čas a na stejném místě? Snad jen Česko-slovenské angiologické sympozium, které mělo to štěstí, že se na něj opatření přijatá

 • 5 mýtů o tucích, antiaterosklerotické dietě a hladovění

  Na letošním setkání odborníků z oblasti angiologie, kardiologie a spřátelených oborů Angio Lednice 2020 se přítomní lékaři z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska dozvěděli z úst nutriční terapeutky o několika zažitých mýtech, které mohou téměř denně slýchat lipidologové

 • Covidí ambulance a nemocnice – tromboembolické komplikace po koronaviru

  Vivat! Nad koronou vítězíme! No… neplesejme předčasně, i když opětovné konání nevirtuálních lékařských kongresů by mohlo být blýskáním na lepší časy. Nebo alespoň příjemnou připomínkou „normálních časů“ a signálem odborné veřejnosti o tom, že zdravotníci si umějí poradit,

 • Máte pacienty s fibrilací síní a akutním koronárním syndromem nebo PCI?

  Během 25. česko-slovenského angiologického sympozia s postgraduální tematikou, konaného v červnu na zámku v Lednici, přednesl MUDr. Jiří Matuška z hodonínské cévní ambulance MATMED, s. r. o., sdělení, dle jeho vlastních slov určené „zvídavým angiologům“, které se věnovalo nejnovějším

 • Šance na snížení rizika rozvoje trombózy u onkologických pacientů?

  V posledních několika dekádách dochází k signifikantnímu zvýšení incidence nádorových onemocnění. Podle dostupných statistických údajů onemocní v průběhu svého života rakovinou každý třetí obyvatel České republiky a každý čtvrtý na její následky umírá. S rostoucím

 • Léčba trombózy u onkologických pacientů

  Souvislost mezi výskytem tromboembolické nemoci (TEN) a malignitami je lékařům známa již déle než dvě století. Současná doporučení preferují v iniciální i následné léčbě užití nízkomolekulárního heparinu (LMWH), a to i u pacientů s aktivním maligním onemocněním v kombinaci s TEN. Výsledky nedávno provedených studií, týkajících se

 • Specifika onkologického screeningu u pacientů s tromboembolií

  S tromboembolickou nemocí (TEN) jakožto komplikací léčby onkologických pacientů se lze setkat přibližně v jedné pětině případů, přičemž u 10 % z nich se tento fenomén vyskytne během iniciálních 6 měsíců terapie. Alarmujícím zjištěním zůstává fakt, že u více než

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis