krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Angiologické dny

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Angiologické dny

Články a videa

 • Co ukazují data registru RIETE o rizicích a antikoagulaci osob s COVID-19?

  Registr RIETE (www.riete.org) vznikl ve Španělsku v březnu 2001 s údaji z 25 místních zdravotnických zařízení jako průběžná, prospektivní databáze s konsekutivně zařazovanými pacienty s tromboembolickou nemocí (VTE), neúčastnících se klinických hodnocení, a rozvinul se v cenný zdroj

 • Posterová sekce – příležitost nejen pro mladé a nesmělé lékaře

  Tradiční součástí každých Angiologických dnů a samozřejmě i jiných odborných konferencí je také sekce posterových sdělení, která slouží k prezentaci výzkumu či zkušeností z praxe vizuální formou. Je veřejná prezentace a diskuse před postery, tedy před „plakáty většího rozměru“,

 • Plicní hypertenze – nové léky i nové intervence

  Plicní hypertenze může komplikovat mnoho klinických stavů, a jelikož plicní arteriální hypertenze (PAH) je poměrně vzácná choroba, je její léčba v ČR soustředěna do tří specializovaných center. Principy, které se ve farmakoterapii těchto poruch používají, do jisté

 • Prevence a léčba trombotických stavů u pacientů s onemocněním COVID-19

  Během 47. angiologických dnů, konaných koncem února 2022 v Praze, paralelně probíhal i 10. vzdělávací kurz Central European Vascular Forum. V jeho programu, v rámci covidového sympozia, zazněla také přednáška doc. MUDr. Debory

 • Antikoagulační léčba ve specifických klinických situacích

  Internista MUDr. Jiří Orság, Ph.D., z III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické při LF UP a FN Olomouc hovořil během 47. angiologických dnů s mezinárodní účastí k jeho návštěvníkům paradoxně „virtuálně“, i když se kongres

 • ANGIO 2022 opět prezenčně. Co se chystá?

  47. angiologické dny s mezinárodní účastí se letos budou opět konat na obvyklém místě a v obvyklém čase, ale hlavně jako obvykle prezenčně. Pouze v případě, že by přednášející nemohli do Prahy přijet, připojí se k dění na kongresu on-line. Virtuální

 • Aktualizace doporučení pro prevenci a léčbu tromboembolismu v (post)covidovém období

  V roce 2014 spatřil světlo světa doporučený postup České angiologické společnosti (ČAS) ČLS JEP k tématu akutní žilní trombózy (současný stav prevence, diagnostiky a léčby) a v roce 2020 vyšla aktualizace tohoto zásadního

 • Staré dobré kyje i high-tech zbraně na aterosklerózu

  Angiologie je neoddělitelně spjata s problematikou aterosklerózy, potažmo lipidového metabolismu a managementu. Alespoň to tvrdil jeden z apoštolů dyslipidemické léčby na letošním zásadním angiologickém kongresu. A nevyhnul se ve své přednášce ani covidové endotelitidě. I zánětlivé procesy totiž u aterosklerózy

 • Polyvaskulární onemocnění: dvě mouchy jednou rybou

  Pacienti angiologů i kardiologů by měli být (především ve vlastním zájmu) štíhlí, pohybliví, aktivní a vybíraví v jídle. Ovšem velmi často je tomu přesně naopak – a potom není divu, že tyto osoby trpí polyvaskulárními (a jinými)

 • Monitoring hladin přímých perorálních antikoagulancií – u kterých pacientů?

  U kterých pacientů monitorovat hladiny přímých perorálních antikoagulancií? Otázka nelehká, nicméně důležitá. A jak? K dispozici jsou globální i specifická vyšetření. Je třeba sledovat v budoucnu tyto parametry více než doposud a využívat je ke kontrole terapie nebo

 • I angiologové mají své Oscary – předávání cen nepřekazila ani pandemie

  Letošní 46. angiologické dny s mezinárodní účastí zahájila z audiovizuálního studia v pražském hotelu Diplomat vědecká sekretářka výboru České angiologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., s drobným povzdechem nad současnou pandemickou

 • Reziduální kardiovaskulární riziko se vyplatí snižovat

  Ve své přednášce na 45. angiologických dnech se doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., zamýšlela nad reziduálním kardiovaskulárním rizikem. V léčbě ischemické choroby srdce i končetin dosáhla medicína velkého pokroku, přesto velká část populace na kardiovaskulární onemocnění stále umírá. Kudy

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis