krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Angiologické dny

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Angiologické dny

Články a videa

 • Aktualizace doporučení pro prevenci a léčbu tromboembolismu v (post)covidovém období

  V roce 2014 spatřil světlo světa doporučený postup České angiologické společnosti (ČAS) ČLS JEP k tématu akutní žilní trombózy (současný stav prevence, diagnostiky a léčby) a v roce 2020 vyšla aktualizace tohoto zásadního

 • Staré dobré kyje i high-tech zbraně na aterosklerózu

  Angiologie je neoddělitelně spjata s problematikou aterosklerózy, potažmo lipidového metabolismu a managementu. Alespoň to tvrdil jeden z apoštolů dyslipidemické léčby na letošním zásadním angiologickém kongresu. A nevyhnul se ve své přednášce ani covidové endotelitidě. I zánětlivé procesy totiž u aterosklerózy

 • Polyvaskulární onemocnění: dvě mouchy jednou rybou

  Pacienti angiologů i kardiologů by měli být (především ve vlastním zájmu) štíhlí, pohybliví, aktivní a vybíraví v jídle. Ovšem velmi často je tomu přesně naopak – a potom není divu, že tyto osoby trpí polyvaskulárními (a jinými)

 • Monitoring hladin přímých perorálních antikoagulancií – u kterých pacientů?

  U kterých pacientů monitorovat hladiny přímých perorálních antikoagulancií? Otázka nelehká, nicméně důležitá. A jak? K dispozici jsou globální i specifická vyšetření. Je třeba sledovat v budoucnu tyto parametry více než doposud a využívat je ke kontrole terapie nebo

 • I angiologové mají své Oscary – předávání cen nepřekazila ani pandemie

  Letošní 46. angiologické dny s mezinárodní účastí zahájila z audiovizuálního studia v pražském hotelu Diplomat vědecká sekretářka výboru České angiologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., s drobným povzdechem nad současnou pandemickou

 • Reziduální kardiovaskulární riziko se vyplatí snižovat

  Ve své přednášce na 45. angiologických dnech se doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., zamýšlela nad reziduálním kardiovaskulárním rizikem. V léčbě ischemické choroby srdce i končetin dosáhla medicína velkého pokroku, přesto velká část populace na kardiovaskulární onemocnění stále umírá. Kudy

 • Jak léčit nemocné s antifosfolipidovým syndromem?

  V současné době je velmi aktuální otázka indikace přímých perorálních antikoagulancií (DOACs) u pacientů s antifosfolipidovým syndromem. MUDr. Alena Buliková, Ph.D., z Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno, k tomu v komentáři na 45. angiologických dnech 2020 v Praze

 • Stratifikace rizik iniciální antikoagulační léčby plicní embolie není složitá

  Kritéria pro stratifikaci rizik iniciální antikoagulační terapie hluboké žilní trombózy a zejména plicní embolie pro daného nemocného přiblížil ve svém komentáři na 45. angiologických dnech v Praze doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., z I. interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity

 • Management antitrombotické léčby v perioperačním období

  MUDr. Alena Buliková, Ph.D., z Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno, která se jako přednášející účastnila 45. angiologických dnů s mezinárodní účastí, komentovala hojně diskutované téma perioperačního používání přímých perorálních antikoagulancií (DOACs). Zmínila důležitost

 • Je pletysmografie stále ještě platnou metodou?

  V programu 45. angiologických dnů s mezinárodní účastí se objevila i témata, která se netýkají jen špičkové intervenční klinické praxe. Hovořilo se například o pletysmografii, kterou používá řada ambulancí i klinik. Této metodě byl věnován workshop nazvaný

 • Níže, dříve a déle aneb jak na profylaxi aterogeneze

  Prevence a léčba aterosklerózy se v současné době řadí ke klíčovým postupům, jejichž cílem je snížení incidence a závažnosti kardiovaskulárních onemocnění. Profylaxe aterogeneze a trombogeneze by měla představovat celoživotní komplexní proces, zahrnující intervenci rizikových opatření, doplněnou o optimálně

 • Tromboprofylaxe jako záchranné lano nejen na dlouhých cestách

  Prevence tromboembolické nemoci (TEN) patří z dlouhodobého hlediska k jednomu ze základních pilířů v péči o hospitalizované pacienty. Postupná kumulace rizikových faktorů, frekventovaný výskyt komorbidit, a v neposlední řadě také obtížná rehabilitace imobilních či polymorbidních osob, mají za následek

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis