krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Kongres ACC

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Kongres ACC

Články a videa

 • Souvislosti autoimunitních onemocnění s vyšším kardiovaskulárním rizikem

  Může kardiovaskulární (KV) riziko korelovat s výskytem autoimunitních nemocí? Bezpochyby – u pacientů s revmatoidní artritidou je KV mortalita 2× vyšší než v běžné populaci – toto chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění (především) kloubů se přitom objevuje

 • Jak se vlastně staví guidelines k antikoagulaci obézních?

  Sarah E. Slone, autorka jednoho z podnětných sdělení na virtuálním kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC), shrnula pohled odborných doporučení na antikoagulační léčbu obézních pacientů trpících fibrilací síní. Jakou strategii u nich zvolit? A monitorovat

 • Mezi námi/vámi děvčaty…

  Ženám a jejich srdečně-cévnímu systému se autoři sdělení na letošním virtuálním kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC) věnovali vskutku obšírně. Jako například dvě přednášející, které osvětlovaly souvislosti mezi vaječníky, menopauzou, hormonální terapií a kardiovaskulárním

 • Pánské kardiovaskulární okénko na kongresu ACC.21

  Mezi faktory, zvyšujícími u pacienta kardiovaskulární (KV) riziko, se běžně zmiňuje metabolický syndrom, chronické onemocnění ledvin, primární cholesterolemie, předčasný výskyt aterosklerotického KV onemocnění v rodinné anamnéze, chronické zánětlivé onemocnění (speciálně revmatoidní artritida, psoriáza

 • Podaří se zvrátit neblahý trend kardiovaskulární mortality těhotných?

  Během letošního virtuálního kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC) se odborníci v několika sděleních věnovali i aspektům kardiovaskulární morbidity a mortality specifickým pro pacienty mužského a ženského pohlaví. A jak pronesla vedoucí Women’s Heart Center v New Jersey, například

 • Kolumbovská otázka: Mají co říci sekundární analýzy?

  Jak postavit vejce na špičku? A jak při antitrombotické terapii pacientů s fibrilací síní v časné a poté následné fázi po perkutánní koronární intervenci (PCI) či léčbě akutního koronárního syndromu vyvažovat benefity vůči riziku této léčby? Problematikou přínosu

 • Evropské výsledky streamované do USA (and worldwide)

  Evropskou stopu na letošním kongresu American College of Cardiology (ACC) prostřednictvím monitoru svého počítače „virtuálně“ otiskl i tým prezentující z Nizozemí výsledky kohorty B studie POPular TAVI, která srovnávala antikoagulační léčbu (s klopidogrelem nebo bez něj)

 • Jak kuřákům „pomáhají“ e-cigarety?

  Odborných studií o dlouhodobých vlivech vdechování zplodin hoření tabáku na lidský organismus a jeho zdraví existuje poměrně mnoho. A dobře se ví i to, že dlouhodobá tabáková abstinence zlepšuje u bývalých kuřáků parametry morbidity i mortality. Mnoho

 • Žhavé novinky o průzkumu vyhoření kardiologů

  Letošní kongres American College of Cardiology (ACC) se konal v dramatických kulisách celosvětové koronavirové pandemie a též na pořadatele virtuálních přenosů tato nová situace kladla nemalé nároky. I přes všechno vypětí spojené s náročnou synchronizací internetového

 • Reálné zážitky z virtuálního kongresu ACC

  Letošní 20. kongres American College of Cardiology (ACC) virtuálně navštívil také MUDr. Petr Povolný z Cardiocentra Kladno, s. r. o., a komentoval pro nás témata, která jej v programu zaujala.

 • Rozhovor s hlavním investigátorem studie AUGUSTUS

  V průběhu nedávného kongresu Americké kardiologické asociace (ACC) vyzpovídal Peter Block, MD, FACC, hned po prezentaci výsledků studie AUGUSTUS prof. Renata Lopese, MD, PhD, z Duke Clinical Research Institute v americkém Durhamu, jakožto hlavního zkoušejícího tohoto klinického

 • Přes 20 let zkušeností s léčbou akutní disekce aorty

  Na kongresu ACC.19 byla v letošním březnu prezentována i studie IRAD, dle které u pacientů s akutní disekcí aorty typu A i typu B v minulém období došlo ke snížení nemocniční mortality a prodloužení pětiletého přežívání.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis