krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Seminář MASTERCLASS

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Seminář MASTERCLASS

Články a videa

 • Proč vlastně upřednostňovat přímá antikoagulancia?

  Podobně jako již v několika předchozích evropských guidelines, i dle posledních doporučení (Hindricks G & Potpara T et al., EHJ 2020) se u osob s fibrilací síní preferují před warfarinem a jemu podobnými léky přímá perorální antikoagulancia

 • Praktické otázky související s léky „na ředění krve“

  Perorální antikoagulancia jsou do velké míry „důvěrně“ známá i širší pacientské a laické obci, přesto však není adherence nemocných k těmto léčivům nijak oslnivá. A „nová“ přímá perorální antikoagulancia jsou lékařům k dispozici prakticky již

 • Indikační paradox u antikoagulancií

  Je asi přehnané tvrdit, že se lékaři bojí antikoagulancií. Ale určitý indikační paradox je možné v údajích z evropských i zámořských registrů vystopovat. Data ukazují, že i u osob s fibrilací síní stále ještě dochází v této souvislosti k podléčování (i

 • Gastroenterolog apeluje: Nepodceňujte krvácení!

  Krvácení u pacientů s fibrilací síní mohou vyvolat i na sliznici se rozpouštějící rezidua některých perorálních antikoagulancií. A krvácení v gastrointestinálním traktu po zahájení antikoagulační léčby může u pacienta být i známkou tam probíhající preexistující patologie. Mnohdy i maligní. Na co

 • Kazuistika polymorbidní a prostorově výrazné pacientky

  Před kamerami nedávno o praktických aspektech antikoagulační léčby v kontrastu k doporučením pro diagnostiku a management léčby diskutovali i dva internisté z Hradce Králové a své názory promítali do rozhodnutí o terapii a komentářů ke kazuistice pacientky s hlubokou žilní trombózou (a poněkud plnější

 • Warfarin u žilního tromboembolismu? A proč?

  Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., naplno využila potenciálu home office a během zuřící pandemie přes internet vysílala z bezpečí svého domova sdělení jako součást virtuálního setkání lékařů a vědeckých pracovníků MasterClass 2020. Věnovala se v něm své oblíbené tematice léčby

 • Nefrolog (nejen) o léčbě pacientů s fibrilací síní a renální insuficiencí

  I o mantinelech pro rozhodování o antikoagulaci pacientů s postižením renálních funkcí se během virtuálního setkání odborníků MasterClass 2020 zmínil internista-nefrolog. A jak je to vůbec se staršími pacienty a jinými kritickými populacemi, u nichž se používají „léky

 • Zlepšuje časná léčba fibrilace síní prognózu nemocných?

  Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, z Kliniky kardiologie IKEM v Praze se ve svém vystoupení během virtuálního setkání odborníků MasterClass 2020 věnoval tématu nefarmakologické léčby fibrilace síní a novinkám v této dynamicky se rozvíjející oblasti medicíny. Nemohl

 • Výhody multioborového přístupu k léčbě fibrilace síní

  Po „internetových linkách“ v průběhu virtuálního setkání odborníků MasterClass 2020 diskutoval o tom, jak nové guidelines Evropské kardiologické společnosti (ESC) pojímají holistický způsob managementu fibrilace síní, kardiolog z Brna a nefrolog z Olomouce. Posluchačům této debaty

 • Léčba jde kupředu, setrvačnost mozku však mnohdy ještě vítězí

  Během „virtuálního“ setkání odborníků MasterClass 2020 došla řeč i na riziko cévní mozkové příhody a ohrožení, které představuje pro obyvatele České republiky v porovnání s onemocněním COVID-19. Přeci jen jde (dle Světové zdravotnické organizace) o třetí nejčastější příčinu

 • Antikoagulovat bez zbytečných stresů

  „I u pacientů s fibrilací síní je naším cílem holistická péče. Nebo by alespoň měla být,“ řekl ve svém sdělení v úvodu „virtuálního“ setkání odborníků MasterClass 2020 prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie

 • 3 odborní mušketýři na MasterClass 2019 (vlastně 4)

  Ani několikadenní odborná akce nemusí být nudná, a to ani když se jedná o rutinní nebo moderní antikoagulaci, klinické studie, grafy, statistiky, kazuistiky či videozáznamy. I o této komplexní problematice se dá komunikovat živě, hravě a interaktivně.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis