krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Seminář MASTERCLASS

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Seminář MASTERCLASS

Články a videa

 • Výzvy při léčbě žilní tromboembolie u žen v reprodukčním věku

  Vysazovat u žen v reprodukčním věku antikoagulancia, pokud užívají perorální antikoncepci? Co vlastně říkají guidelines? A jak je to s hrozbou abnormálního uterinního krvácení? Využíváte u žen během menstruace kyselinu tranexamovou? A konzultujete často antikoagulaci svých pacientek

 • Antikoagulace fragilních a polymorbidních pacientů

  Po velmi podnětné diskusi o významu (a technice) screeningu fibrilace síní s prof. MUDr. Janem Václavíkem, Ph.D., FESC, z Interní a kardiologické kliniky LF OU a FN Ostrava se během letošního digitálního semináře se zaměřením na prevenci tromboembolismu MasterClass 2021

 • Screening fibrilace síní hodinkami? A antikoagulaci komu?

  Screening fibrilace síní se v současnosti skloňuje ve všech pádech. Jaká je však senzitivita a specificita jednotlivých nástrojů a technologických prostředků používaných lékaři a pacienty k jejímu odhalení? A jak postupovat po její diagnóze? Komu lékaři poskytují antikoagulační léčbu? A komu

 • Lékové interakce přímých perorálních antikoagulancií

  „…aby léčba nebyla nebezpečnější než samotná nemoc“ – tímto citátem J. E. Purkyně zakončil svůj erudovaný výklad o lékových interakcích přímých antikoagulancií během semináře MasterClass 2021 prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., z Ústavu farmakologie 3. LF

 • Proč vlastně upřednostňovat přímá antikoagulancia?

  Podobně jako již v několika předchozích evropských guidelines, i dle posledních doporučení (Hindricks G & Potpara T et al., EHJ 2020) se u osob s fibrilací síní preferují před warfarinem a jemu podobnými léky přímá perorální antikoagulancia (DOACs).

 • Praktické otázky související s léky „na ředění krve“

  Perorální antikoagulancia jsou do velké míry „důvěrně“ známá i širší pacientské a laické obci, přesto však není adherence nemocných k těmto léčivům nijak oslnivá. A „nová“ přímá perorální antikoagulancia jsou lékařům k dispozici prakticky již

 • Indikační paradox u antikoagulancií

  Je asi přehnané tvrdit, že se lékaři bojí antikoagulancií. Ale určitý indikační paradox je možné v údajích z evropských i zámořských registrů vystopovat. Data ukazují, že i u osob s fibrilací síní stále ještě dochází v této souvislosti k podléčování (i

 • Gastroenterolog apeluje: Nepodceňujte krvácení!

  Krvácení u pacientů s fibrilací síní mohou vyvolat i na sliznici se rozpouštějící rezidua některých perorálních antikoagulancií. A krvácení v gastrointestinálním traktu po zahájení antikoagulační léčby může u pacienta být i známkou tam probíhající preexistující patologie. Mnohdy i maligní. Na co

 • Kazuistika polymorbidní a prostorově výrazné pacientky

  Před kamerami nedávno o praktických aspektech antikoagulační léčby v kontrastu k doporučením pro diagnostiku a management léčby diskutovali i dva internisté z Hradce Králové a své názory promítali do rozhodnutí o terapii a komentářů ke kazuistice pacientky s hlubokou žilní trombózou (a poněkud plnější

 • Warfarin u žilního tromboembolismu? A proč?

  Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., naplno využila potenciálu home office a během zuřící pandemie přes internet vysílala z bezpečí svého domova sdělení jako součást virtuálního setkání lékařů a vědeckých pracovníků MasterClass 2020. Věnovala se v něm své oblíbené tematice léčby

 • Nefrolog (nejen) o léčbě pacientů s fibrilací síní a renální insuficiencí

  I o mantinelech pro rozhodování o antikoagulaci pacientů s postižením renálních funkcí se během virtuálního setkání odborníků MasterClass 2020 zmínil internista-nefrolog. A jak je to vůbec se staršími pacienty a jinými kritickými populacemi, u nichž se používají „léky

 • Zlepšuje časná léčba fibrilace síní prognózu nemocných?

  Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, z Kliniky kardiologie IKEM v Praze se ve svém vystoupení během virtuálního setkání odborníků MasterClass 2020 věnoval tématu nefarmakologické léčby fibrilace síní a novinkám v této dynamicky se rozvíjející oblasti medicíny. Nemohl

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis