krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Kongres ČIS

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Kongres ČIS

Články a videa

 • Antikoagulační léčba a riziko krvácení do gastrointestinálního traktu

  I přes významné pokroky v diagnostice a léčbě gastrointestinálního krvácení v posledních letech zůstává tato problematika (jakož i diferenciální diagnostika) poměrně náročnou disciplínou. Speciálně pak u osob léčených antitrombotickou terapií. O tomto tématu se tak pochopitelně diskutovalo i na

 • Onkologická onemocnění, trombóza a antikoagulace

  „Tromboembolická nemoc výrazně zhoršuje prognózu onkologických pacientů,“ upozornila auditorium již opět prezenčně konaného XXVIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., z II. interní kliniky LF

 • Zánětlivá trombóza při COVID-19 – velmi komplexní děj

  Podívejme se podrobněji, co u nemocných s onemocněním COVID-19 vyvolává nebezpečnou cytokinovou bouří, jak u nich vzniká plicní embolie, jak se během těchto procesů chová endotel a co to je NETóza. Tyto jevy ohrožují nemocné s nejtěžšími průběhy

 • Tromboembolie u onkologických pacientů – evoluce v terapii probíhá

  Některé malignity jsou mimořádně úzce spojeny s rizikem tromboembolie (CAT – cancer-associated thrombosis) – jako příklad může sloužit karcinom ledvin, plic, ovarií, pankreatu, mozkové nádory či lymfomy. Zlatým standardem v léčbě těchto

 • Antikoagulovat pacienty léčené dialýzou?

  Indikace antikoagulační léčby se u pacientů s chronickou renální insuficiencí v podstatě od obecné populace neliší, pomineme-li dvě výjimky, a sice specifickou problematiku antikoagulace dialyzovaných osob a pak také prevenci systémové embolizace u pacientů s fibrilací či flutterem síní

 • Co přinášejí nová doporučení ESC pro léčbu polymorbidního pacienta?

  Aktualizované guidelines Evropské kardiologické společnosti (ESC) apelují na to, aby péče o pacienty (nejen těch s fibrilací síní) byla co možná nejkomplexnější a multioborová. Což je i s ohledem na častou polymorbiditu těchto osob pochopitelné a logické. Jaké jsou

 • Nové technologie se začínají prosazovat i do odborných doporučení

  Nová doporučení pro diagnostiku a management fibrilace síní Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2020 jsou obsáhlým materiálem o hutných 80 stranách odborného textu, se zhruba 1500 podkladovými citacemi. Podívejme se na několik zajímavých témat, která byla

 • Jak neléčit cévní mozkovou příhodu?

  Co neexistuje, to se neléčí. Jednoduché. Prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO, z Komplexního cerebrovaskulárního centra a Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc se ve svém digitálně přenášeném vystoupení během XXVII. kongresu České internistické společnosti ČLS

 • Kombinovaná antitrombotická léčba ve světle studií

  S kombinovanou antitrombotickou léčbou se lékaři u pacientů s fibrilací síní setkávají poměrně často. Toho si je vědom i MUDr. Marek Hozman z Kardiocentra Nemocnice v Karlových Varech, který se této problematice ve světle nových guidelines Evropské kardiologické společnosti

 • Emergentní, tedy závažné

  Na letošním brněnském kongresu komentoval diskutovanou problematiku emergentních hypertenzních stavů MUDr. Tomáš Janota, CSc., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

 • Heparinem indukovaná trombocytopenie a xabany

  Jak postupovat, pokud nemáte k dispozici to správné léčivo a nehodláte podávat jiný lék off-label? Napoví Vám možná kazuistika slovenských kolegů, kterou prezentovali na letošním českém internistickém kongresu a publikovali také v Journal of Cardiovascular Pharmacology.

 • Bezpečnost hypolipidemické léčby u nemocných s chronickým postižením ledvin

  Každé chronické postižení ledvin pacienta automaticky katapultuje do vyšších úrovní klasifikace kardiovaskulárního rizika, jak je ostatně zmiňováno v recentních i předchozích doporučeních pro management dyslipidemie. Jak by měl internista přistupovat k těmto pacientům? Snižovat koncentraci LDL-cholesterolu

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis