krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Kongres ESC

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Kongres ESC

Články a videa

 • Co mohou mít společného ARISTOPHANES, J. W. Goethe a Švédsko?

  Nebyly to řecké, německé ani švédské kardiologické autority, které začaly u pacientů s nevalvulární fibrilací síní doporučovat upřednostňování přímých perorálních antikoagulancií před antagonisty vitaminu K. Jako první na světě začaly tento přístup prosazovat kanadské guidelines

 • Antikoagulační management fibrilace síní v proudu času

  Recenzent evropských guidelines pro management fibrilace síní a hlavní autor příručky Practical Guide (2018) Evropské společnosti pro srdeční rytmus (EHRA), prof. Dr. med. Jan Steffel, FESC, FEHRA, FHRS, z Universitäres Herzzentrum Zürich při Universitätsspital Zürich

 • Antikoagulace – studie i reálná praxe v harmonii

  Výsledky randomizovaných klinických studií a data z reálné praxe se vhodně doplňují. Není tomu jinak ani u přímých perorálních antikoagulancií, u nichž se objevují další a další údaje. A nesmíme samozřejmě ani zapomenout na subanalýzy v nejrůznějších pacientských subpopulacích.

 • Součinnost lékaře a zdravotní sestry u pacientů s fibrilací síní

  Téměř denním chlebem kardiologa je odhalování, diagnostika a léčba fibrilace síní. A informování pacientů trpících touto poruchou srdečního rytmu o jejich nemoci, vlivu na organismus, rizicích, možnostech jejího ovlivnění i odborné léčby by rozhodně nemělo být

 • Kardiaci ze západní Evropy nejsou o mnoho edukovanější než ti z její východní části

  Kdo má být o fibrilaci síní (FS) informovanější – lékař, nebo pacient? A ovlivňuje nějak edukovanost pacientů o této poruše srdeční činnosti kvalitu péče? Nebo je neznalost výhodou? A kolik osob s FS v Evropě ví,

 • Telemedicína je na vzestupu – přežije však i v klidnějších dobách?

  Během nedávného globálního digitálního semináře ESC Digital Health Week 2020, konaného pod záštitou Evropské kardiologické společnosti, sdíleli pár trefných postřehů o změnách v modusu své činnosti v dnešních mimořádných podmínkách odborníci z Evropy i druhé

 • Kardiologie topící se v datech

  Diskuse a příspěvky odborníků během globálního digitálního semináře Evropské kardiologické společnosti ESC Digital Health Week 2020 se kromě všemožně skloňované digitalizace medicíny věnovaly i dalším aspektům naší palčivé přítomnosti – zahlceností daty,

 • Guidelines ESC 2020 pro management fibrilace síní – posun v paradigmatu?

  Na nedávném výročním kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), jehož sdělení mohli přihlášení odborníci sledovat na internetu, se Ass. dr. sci. med. Tatjana Potpara, PhD, FESC, spoluautorka nových guidelines ESC pro diagnostiku a management fibrilace síní

 • Jak optimalizovat screening fibrilace síní v těchto časech?

  Ani letošní kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC) nakonec neminula aktuální „móda“ digitálních online videoprezentací. Avšak kardiologové i jiní odborníci ze všech koutů světa se zuřící virovou pandemií nenechali odradit od bádání ani diskusí o nejnovějších

 • PRAGUE-17: český příspěvek v Paříži

  Výsledky klinického hodnocení PRAGUE-17 na letošním kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) prezentoval doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC, z Nemocnice Na Homolce v Praze. Jak dopadla studie non-inferiority u pacientů s fibrilací síní podstupujících uzávěr ouška levé síně či terapii přímými

 • TOP 5 z kongresu ESC očima kardiologa a internisty

  O několik zajímavých kardiologicko-internistických postřehů z nedávno proběhlého kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) se s Vámi podělí prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, z I. interní kliniky – kardiologické při Fakultní nemocnici Olomouc. Čtěte dále, ať Vám neunikne

 • DOACs: nahradí data z reálné praxe randomizované studie?

  Je známým faktem, že retrospektivní výzkumy realizované na podkladě dat z reálné praxe (RWD) jsou významným zdrojem informací o účinnosti i bezpečnosti léčiv uvedených do praxe. Jejich limitacemi je samozřejmě riziko určitého zkreslení získaných výsledků, méně

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis