krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Kongres ČKS

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Kongres ČKS

Články a videa

 • Infekce vaskulárních graftů – noční můra cévních chirurgů

  Pro většinu cévních chirurgů a endovaskulárních specialistů jsou infekce cévních štěpů palčivým tématem, ne-li noční můrou. Nedosti na tom, že donedávna se jejich řešení ani nijak komplexněji nevěnovala žádná odborná klinická doporučení. Situace se však

 • Prevence tromboembolismu bez antikoagulace?

  Antikoagulancia jsou v prevenci trombóz velkými pomocníky, při dlouhodobém užívání však mají na organismus i určité nepříznivé účinky, což mnohdy snižuje adherenci pacientů. Bylo by možné zajistit prevenci tromboembolismu bez antikoagulační léčby? Alespoň u fibrilace síní?

 • „Kolik“ fibrilace už je příliš?

  Jak intenzivní fibrilace síní opravňuje lékaře k tomu, aby u pacienta zahájili antikoagulační léčbu? Je to možné změřit? Zvážit? A co vše zvažovat při jejím podávání? Stává se, že pacientovi s fibrilací síní není podána žádná antikoagulační

 • Antitrombotická léčba po chlopenních intervencích – dočkáme se změny?

  V platných guidelines Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro management léčby pacientů po katetrizační implantaci aortální chlopně z roku 2017 se odrážejí nashromážděné důkazy o přínosu antitrombotické terapie u těchto nemocných. Od té doby však již bylo realizováno

 • Opomíjené téma: antikoagulační terapie a ženské zdraví

  Sympozium věnované praktickým otázkám vedení léčby a prevence tromboembolické nemoci, které proběhlo na XXIX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti, se podrobně věnovalo kazuistice ženy s těžkou formou venózního tromboembolismu, a to nejen v akutní fázi, ale také

 • Trvalá antikoagulační léčba u osob absolvujících perkutánní koronární intervenci?

  S tím, jak v odborné obci narůstá povědomí o správné léčbě fibrilace síní a využívání antikoagulancií u takto nemocných, narůstají také počty antikoagulovaných jedinců, kteří přicházejí do zdravotnických zařízení absolvovat koronární angioplastiku (PCI). Jak k nim

 • Dozrál čas na personalizovanou léčbu fibrilace síní?

  Současná doporučení pro diagnostiku a management léčby fibrilace síní nabízejí myšlenku tzv. integrované péče, která mimo jiné spočívá v interdisciplinární spolupráci. V jejím centru má stát pacient s touto poruchou srdečního rytmu, jenž má

 • Koho, jak a čím léčit, abychom předešli akutní plicní embolii?

  Další příspěvek na sympoziu věnovaném problematice antikoagulační léčby v praxi na XXIX. sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) přednesl doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., z I. interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní

 • Na čem se usneslo konzilium nad morbidně obézní pacientkou?

  Na sympoziu věnovaném praktickým aspektům antikoagulační léčby, které bylo součástí programu XXIX. sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS), se diskuse o vedení antikoagulační terapie u mladé obézní pacientky s rozsáhlou tromboembolickou příhodou vzniklou v souvislosti s léčbou

 • Gastroenterolog apeluje – pozor při antikoagulaci

  Ve videokomentáři, natočeném během letošního virtuálního XXIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, gastroenterolog doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., z II. interní kliniky LF UP a FN Olomouc shrnul rizika, která tyto specialisty

 • Kardiovaskulární (ne)péče v pandemickém období

  „Své dnešní sdělení zahájím krátkým zamyšlením nad tím, zda vůbec můžeme v tomto komplikovaném období jednoduše léčit naše pacienty,“ pronesl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, z II. interní kliniky – kliniky

 • Jak kombinovat antikoagulační a antiagregační léčbu u komplikovaných pacientů?

  „Moje přednáška na výročním sjezdu České kardiologické společnosti byla zaměřena na správnou léčbu nemocných, kteří mají fibrilaci síní a zároveň podstupují koronární angioplastiku nebo prodělali akutní koronární syndrom. Základem léčby těchto nemocných

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis