krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

VIDEO

Zasáhla doba covidová i segment preventivní kardiologie?

Připomeňme si naši štafetovou anketu „odborníci sobě“ a první příspěvek, kterým do ní přispěla doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. V jeho závěru oslovila svého kolegu, prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., s dotazem: „Michale, jak

Další videa
ČLÁNKY A REPORTÁŽE

 • Souvislosti autoimunitních onemocnění s vyšším kardiovaskulárním rizikem

  Může kardiovaskulární (KV) riziko korelovat s výskytem autoimunitních nemocí? Bezpochyby – u pacientů s revmatoidní artritidou je KV mortalita 2× vyšší než v běžné populaci – toto chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění (především) kloubů se přitom objevuje

 • Jak se vlastně staví guidelines k antikoagulaci obézních?

  Sarah E. Slone, autorka jednoho z podnětných sdělení na virtuálním kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC), shrnula pohled odborných doporučení na antikoagulační léčbu obézních pacientů trpících fibrilací síní. Jakou strategii u nich zvolit? A monitorovat

 • Trvalá antikoagulační léčba u osob absolvujících perkutánní koronární intervenci?

  S tím, jak v odborné obci narůstá povědomí o správné léčbě fibrilace síní a využívání antikoagulancií u takto nemocných, narůstají také počty antikoagulovaných jedinců, kteří přicházejí do zdravotnických zařízení absolvovat koronární angioplastiku (PCI). Jak k nim

 • Dozrál čas na personalizovanou léčbu fibrilace síní?

  Současná doporučení pro diagnostiku a management léčby fibrilace síní nabízejí myšlenku tzv. integrované péče, která mimo jiné spočívá v interdisciplinární spolupráci. V jejím centru má stát pacient s touto poruchou srdečního rytmu, jenž má

 • Mezi námi/vámi děvčaty…

  Ženám a jejich srdečně-cévnímu systému se autoři sdělení na letošním virtuálním kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC) věnovali vskutku obšírně. Jako například dvě přednášející, které osvětlovaly souvislosti mezi vaječníky, menopauzou, hormonální terapií a kardiovaskulárním

 • Pánské kardiovaskulární okénko na kongresu ACC.21

  Mezi faktory, zvyšujícími u pacienta kardiovaskulární (KV) riziko, se běžně zmiňuje metabolický syndrom, chronické onemocnění ledvin, primární cholesterolemie, předčasný výskyt aterosklerotického KV onemocnění v rodinné anamnéze, chronické zánětlivé onemocnění (speciálně revmatoidní artritida, psoriáza

 • Kardiovaskulární (ne)péče v pandemickém období

  „Své dnešní sdělení zahájím krátkým zamyšlením nad tím, zda vůbec můžeme v tomto komplikovaném období jednoduše léčit naše pacienty,“ pronesl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, z II. interní kliniky – kliniky

 • Podaří se zvrátit neblahý trend kardiovaskulární mortality těhotných?

  Během letošního virtuálního kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC) se odborníci v několika sděleních věnovali i aspektům kardiovaskulární morbidity a mortality specifickým pro pacienty mužského a ženského pohlaví. A jak pronesla vedoucí Women’s Heart Center v New Jersey, například

 • Proč vlastně upřednostňovat přímá antikoagulancia?

  Podobně jako již v několika předchozích evropských guidelines, i dle posledních doporučení (Hindricks G & Potpara T et al., EHJ 2020) se u osob s fibrilací síní preferují před warfarinem a jemu podobnými léky přímá perorální antikoagulancia

 • Praktické otázky související s léky „na ředění krve“

  Perorální antikoagulancia jsou do velké míry „důvěrně“ známá i širší pacientské a laické obci, přesto však není adherence nemocných k těmto léčivům nijak oslnivá. A „nová“ přímá perorální antikoagulancia jsou lékařům k dispozici prakticky již

 • Indikační paradox u antikoagulancií

  Je asi přehnané tvrdit, že se lékaři bojí antikoagulancií. Ale určitý indikační paradox je možné v údajích z evropských i zámořských registrů vystopovat. Data ukazují, že i u osob s fibrilací síní stále ještě dochází v této souvislosti k podléčování (i

 • Mozkové příhody známého i neznámého původu

  Mozkové příhody jsou velmi častým onemocněním, dle zdroje Šedová P et al. (J Stroke Cerebrovasc Dis 2017) bylo v České republice v roce 2011 zachyceno na 241 000 iktů (z nichž téměř 90 % bylo

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis