krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

VIDEO

Koho, jak a čím léčit, abychom předešli akutní plicní embolii?

Další příspěvek na sympoziu věnovaném problematice antikoagulační léčby v praxi na XXIX. sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) přednesl doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., z I. interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní

Další videa
ČLÁNKY A REPORTÁŽE

 • Mezi námi/vámi děvčaty…

  Ženám a jejich srdečně-cévnímu systému se autoři sdělení na letošním virtuálním kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC) věnovali vskutku obšírně. Jako například dvě přednášející, které osvětlovaly souvislosti mezi vaječníky, menopauzou, hormonální terapií a kardiovaskulárním

 • Pánské kardiovaskulární okénko na kongresu ACC.21

  Mezi faktory, zvyšujícími u pacienta kardiovaskulární (KV) riziko, se běžně zmiňuje metabolický syndrom, chronické onemocnění ledvin, primární cholesterolemie, předčasný výskyt aterosklerotického KV onemocnění v rodinné anamnéze, chronické zánětlivé onemocnění (speciálně revmatoidní artritida, psoriáza

 • Kardiovaskulární (ne)péče v pandemickém období

  „Své dnešní sdělení zahájím krátkým zamyšlením nad tím, zda vůbec můžeme v tomto komplikovaném období jednoduše léčit naše pacienty,“ pronesl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, z II. interní kliniky – kliniky

 • Podaří se zvrátit neblahý trend kardiovaskulární mortality těhotných?

  Během letošního virtuálního kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC) se odborníci v několika sděleních věnovali i aspektům kardiovaskulární morbidity a mortality specifickým pro pacienty mužského a ženského pohlaví. A jak pronesla vedoucí Women’s Heart Center v New Jersey, například

 • Proč vlastně upřednostňovat přímá antikoagulancia?

  Podobně jako již v několika předchozích evropských guidelines, i dle posledních doporučení (Hindricks G & Potpara T et al., EHJ 2020) se u osob s fibrilací síní preferují před warfarinem a jemu podobnými léky přímá perorální

 • Praktické otázky související s léky „na ředění krve“

  Perorální antikoagulancia jsou do velké míry „důvěrně“ známá i širší pacientské a laické obci, přesto však není adherence nemocných k těmto léčivům nijak oslnivá. A „nová“ přímá perorální antikoagulancia jsou lékařům k dispozici prakticky již

 • Indikační paradox u antikoagulancií

  Je asi přehnané tvrdit, že se lékaři bojí antikoagulancií. Ale určitý indikační paradox je možné v údajích z evropských i zámořských registrů vystopovat. Data ukazují, že i u osob s fibrilací síní stále ještě dochází v této souvislosti k podléčování (i přes

 • Mozkové příhody známého i neznámého původu

  Mozkové příhody jsou velmi častým onemocněním, dle zdroje Šedová P et al. (J Stroke Cerebrovasc Dis 2017) bylo v České republice v roce 2011 zachyceno na 241 000 iktů (z nichž téměř 90 % bylo

 • Aktualizace doporučení pro prevenci a léčbu tromboembolismu v (post)covidovém období

  V roce 2014 spatřil světlo světa doporučený postup České angiologické společnosti (ČAS) ČLS JEP k tématu akutní žilní trombózy (současný stav prevence, diagnostiky a léčby) a v roce 2020 vyšla aktualizace tohoto zásadního

 • Staré dobré kyje i high-tech zbraně na aterosklerózu

  Angiologie je neoddělitelně spjata s problematikou aterosklerózy, potažmo lipidového metabolismu a managementu. Alespoň to tvrdil jeden z apoštolů dyslipidemické léčby na letošním zásadním angiologickém kongresu. A nevyhnul se ve své přednášce ani covidové endotelitidě. I zánětlivé procesy totiž u aterosklerózy

 • Polyvaskulární onemocnění: dvě mouchy jednou rybou

  Pacienti angiologů i kardiologů by měli být (především ve vlastním zájmu) štíhlí, pohybliví, aktivní a vybíraví v jídle. Ovšem velmi často je tomu přesně naopak – a potom není divu, že tyto osoby trpí polyvaskulárními (a jinými)

 • Rýmička a COVID-19 u mužů a u žen

  Přinášíme další překvapivá fakta o onemocnění COVID-19 – organismus ženy a muže reaguje na infekci virem SARS-CoV-2 i na vakcíny namířené proti němu rozdílně. Z dat amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC) je patrné, že u žen

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis