krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

VIDEO

Posterová sekce – příležitost nejen pro mladé a nesmělé lékaře

Tradiční součástí každých Angiologických dnů a samozřejmě i jiných odborných konferencí je také sekce posterových sdělení, která slouží k prezentaci výzkumu či zkušeností z praxe vizuální formou. Je veřejná prezentace a diskuse před postery, tedy před „plakáty většího rozměru“,

Další videa
ČLÁNKY A REPORTÁŽE

 • Antikoagulační léčba a riziko krvácení do gastrointestinálního traktu

  I přes významné pokroky v diagnostice a léčbě gastrointestinálního krvácení v posledních letech zůstává tato problematika (jakož i diferenciální diagnostika) poměrně náročnou disciplínou. Speciálně pak u osob léčených antitrombotickou terapií. O tomto tématu se tak pochopitelně diskutovalo i na

 • Onkologická onemocnění, trombóza a antikoagulace

  „Tromboembolická nemoc výrazně zhoršuje prognózu onkologických pacientů,“ upozornila auditorium již opět prezenčně konaného XXVIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., z II. interní kliniky LF

 • Přeneseme screening fibrilace síní na pacienty?

  Jeden z přednášejících se během Českých kardiologických dnů 2021 zamyslel nad významem odhalování fibrilace síní a její primární prevencí. Dal by se screening této poruchy srdečního rytmu přenést na pacienty? Nemuselo by to být až tak nákladné, technologie existují…

 • Plicní hypertenze – nové léky i nové intervence

  Plicní hypertenze může komplikovat mnoho klinických stavů, a jelikož plicní arteriální hypertenze (PAH) je poměrně vzácná choroba, je její léčba v ČR soustředěna do tří specializovaných center. Principy, které se ve farmakoterapii těchto poruch používají, do jisté

 • „Z antikoagulancií musíme mít zdravý respekt, ale také je musíme dobře znát“

  Na digitálně pořádaných Českých kardiologických dnech 2021 velmi rezonovala i otázka sekundární prevence cévní mozkové příhody – rezervy na neurologické i kardiologické straně zjevně ještě jsou. A nejen tam! „Například stále ještě není výjimkou,

 • Výzvy při léčbě žilní tromboembolie u žen v reprodukčním věku

  Vysazovat u žen v reprodukčním věku antikoagulancia, pokud užívají perorální antikoncepci? Co vlastně říkají guidelines? A jak je to s hrozbou abnormálního uterinního krvácení? Využíváte u žen během menstruace kyselinu tranexamovou? A konzultujete často antikoagulaci svých pacientek

 • Umělá inteligence již odhaluje fibrilaci síní

  Studii zaměřenou na využití obrovských kapacit a schopností systémů využívajících prvky umělé inteligence a strojového učení prezentoval na virtuálním kongresu Evropské kardiologické společnosti ESC 2021 Alexander Cohen, MD, z Velké Británie. Umělá inteligence již

 • Antikoagulační léčba ve specifických klinických situacích

  Internista MUDr. Jiří Orság, Ph.D., z III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické při LF UP a FN Olomouc hovořil během 47. angiologických dnů s mezinárodní účastí k jeho návštěvníkům paradoxně „virtuálně“, i když se kongres

 • Netermická ablace – inovace v oblasti nefarmakologické léčby arytmií

  Je opravdu nutné při ablační léčbě poruch srdečního rytmu termicky poškozovat myokard? Novější metoda bezkontaktní ablace pulzním polem se zdá být pro terapii srdečních arytmií novou nadějí – elektrické aktivaci membrány kardiomyocytu zamezuje

 • Antikoagulace fragilních a polymorbidních pacientů

  Po velmi podnětné diskusi o významu (a technice) screeningu fibrilace síní s prof. MUDr. Janem Václavíkem, Ph.D., FESC, z Interní a kardiologické kliniky LF OU a FN Ostrava se během letošního digitálního semináře se zaměřením na prevenci tromboembolismu MasterClass 2021

 • Screening fibrilace síní hodinkami? A antikoagulaci komu?

  Screening fibrilace síní se v současnosti skloňuje ve všech pádech. Jaká je však senzitivita a specificita jednotlivých nástrojů a technologických prostředků používaných lékaři a pacienty k jejímu odhalení? A jak postupovat po její diagnóze? Komu lékaři poskytují antikoagulační léčbu? A komu

 • Švédská studie – vyplatí se pátrat po fibrilaci síní?

  Data o významu aktivního pátrání po fibrilaci síní u pacientů prezentovala během virtuálního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2021 Emma Svennberg, MD, PhD, z Karolinska Institutet a Karolinska Universitetssjukhuset ve švédském Stockholmu. Studie s 28 768 seniory,

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis