krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Seminář MASTERCLASS

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Seminář MASTERCLASS

Články a videa

 • Perioperační antikoagulace fragilních a jiných nemocných

  Během setkání MasterClass 2019 se přítomní odborníci dozvěděli i mnoho zajímavého o moderní antikoagulační léčbě a nejrůznějších aspektech, které musejí zvažovat u svých pacientů, mimo jiné těch s hlubokou žilní trombózou (VTE). Například i od doc. MUDr. Radovana Malého, Ph.D., působícího

 • Pacienti interny – komplikované situace při antikoagulaci

  O složitosti rozhodování při léčbě pacientů (především s fibrilací síní) na interním oddělení hovořil během setkání odborníků MasterClass 2019 v Praze prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, z I. interní kliniky – kardiologické při LF UP a FN Olomouc. Zaměřil se

 • Léčba žilní trombózy endovaskulárně

  Na semináři MasterClass 2019 seznámil přítomné kolegy s postupy a aktuálním vývojem v oblasti endovaskulární terapie žilního tromboembolismu MUDr. Miroslav Chochola, CSc., působící na II. interní klinice – klinice kardiologie a angiologie při VFN a 1. LF UK v Praze. Rozvedl, proč má – kromě

 • Bůh nás stvořil se sinusovým rytmem

  „Věřící sice nejsem, ale o zachování pravidelné srdeční činnosti si mimo jiné myslím toto – jelikož se jedná o fyziologický stav, má cenu se o jeho znovunastolení všemožně snažit. A modlím se, aby se ani při nefarmakologické terapii fibrilace síní cestou

 • Tvrdá fakta o lékových interakcích s přímými antikoagulancii

  Proč se vlastně zabývat lékovými interakcemi přímých antikoagulancií (DOACs)? A které z lékových interakcí, s nimiž se lékaři v praxi setkávají, jsou u těchto léčiv klinicky relevantní? Existují rozdíly v expozici (AUC) a v koncentraci při léčbě gatrany či xabany?

 • Léčba hluboké žilní trombózy v moderní éře

  Novým přístupům k léčbě a prevenci tromboembolismu se na letošní odborné akci MasterClass 2019 věnovala doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Připomenula přítomným kolegům, jak mílovými kroky běží čas i medicína –

 • Kam DOACs posouvají péči o pacienty ohrožené tromboembolismem?

  „Je možná až překvapivé, jak v současné farmakoterapii dominují biologická léčiva – ve Spojených státech například, dle serveru MEDSCAPE, aktuálně mezi deseti nejprofitabilnějšími léky figuruje devět monoklonálních protilátek. Alespoň tím desátým je ,klasický‘ lék –

 • Jak při antikoagulaci minimalizovat riziko krvácení v gastrointestinálním ústrojí?

  Gastroenterolog a internista MUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., z II. interní kliniky 2. LF UK a FN v pražském Motole na prvním odborném setkání MasterClass hovořil o záludnostech antikoagulační léčby ve smyslu hrozícího krvácení do zažívacího traktu. Představil také soubor opatření, jimiž je možné

 • Ambulantní léčba plicní embolie – kolik je možno ušetřit s DOACs?

  Dle dat Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS, 2016) je v České republice ročně hospitalizováno cca 8 500 pacientů s plicní embolií (PE), jejichž průměrná ošetřovací doba činí 8,3 dne a střední věk 67,3 roku. Daly by se nějak

 • Antikoagulace pomocí DOACs u polymorbidních pacientů

  Přímá perorální antikoagulancia (DOACs) jsou schválena v sekundární prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní (FS) a evropskými guidelines z roku 2016 jsou po splnění příslušných kritérií doporučena jako léčba první volby.

 • Vybrané klinické situace v prevenci CMP u fibrilujících pacientů

  Přímá perorální antikoagulancia (DOACs) jsou schválena v sekundární prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní (FS). Následující text je zaměřen na některé klinické situace a léčebné metody, které se použití DOACs v této indikaci týkají.

 • Některé klinické situace a kontroverze v antikoagulační léčbě žilního tromboembolismu

  Pojďme se společně podívat na některé speciální klinické stavy spojené s žilním tromboembolismem (VTE), vysvětleme si všechny kontroverze, které je leckdy mohou provázet, a nastiňme si jejich správné antikoagulační řešení.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis