krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat nebo předepisovat.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství informující odborníky o aktuálním dění ve světě mnohočetného myelomu.

VIDEA

Důležité je částečné snížení intenzity režimů
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. –

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jistě víte, čeští hematologové reagovali na proběhlou pandemii COVID-19 řadou opatření, a také přípravou publikace (viz obrázek) pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D., z

Další videa

 • KRd vs. Kd: nejpalčivější otázky zodpovězeny

  Karfilzomib se v léčbě mnohočetného myelomu (MM) používá jako součást kombinovaných režimů, z nichž zřejmě nejvýznamnější jsou KRd a Kd. Ačkoliv jsou si oba tyto režimy složením podobné, jejich

 • Monoklonální gamapatie a PET/CT: jedno vyšetření, mnoho informací!

  Zobrazovací metody k diagnostice mnohočetného myelomu (MM) neodmyslitelně patří již mnoho let. PET/CT je hybridní vyšetřovací metoda, která přináší informace nejen morfologické, ale i funkční. Přestože oproti magnetické rezonanci

 • Režim Kd ve světle dat ze studie ENDEAVOR

  Režim Kd je v ČR od 1.11. hrazený u dospělých pacientů s mnohočetným myelomem (MM), kteří prodělali 1–3 linie léčby a nejsou refrakterní vůči bortezomibu. Pro pacienty, kteří relabují

 • Přínos režimu KRd v praxi – zkušenosti z klinického pracoviště

  V posledních několika letech došlo k podstatnému rozšíření možností léčby mnohočetného myelomu. Jedním z nových přípravků je i karfilzomib, jehož účinnost i bezpečnost byly hodnoceny v řadě prací. Nyní

 • Letem „MGUS“ světem – diagnostika a rizikové modely

  Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) je klinicky němý stav, který lze hodnotit pouze laboratorně. Přestože jde o pouze potenciálně maligní onemocnění, zasluhuje pečlivé sledování i výzkum – existuje totiž

 • Jak se léčí RRMM v Itálii aneb reálná data z klinické praxe

  Rozhodnutí o způsobu léčby mnohočetného myelomu (MM) je mnohdy náročný proces, který je ovlivněn řadou faktorů. V úvahu je třeba brát aktuální stav pacienta, agresivitu nemoci i přidružené komorbidity.

 • Doutnající myelom: léčit, či neléčit?

  Mnohočetný myelom (MM) je značně maligní onemocnění, které bez léčby vykazuje vysokou mortalitu. Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) oproti tomu sice není vyloženě maligním stavem, v určitém procentu případů

 • Žhavé novinky v léčbě mnohočetného myelomu – DOKONČENÍ

  Terapie mnohočetného myelomu (MM) se v průběhu posledních deseti let rapidně mění. Co nejrychlejší zahájení léčby, zavedení trojkombinací léčiv a snaha o eradikaci zbytkové nemoci – to jsou základní

 • Žhavé novinky v léčbě mnohočetného myelomu – 1. ČÁST

  Terapie mnohočetného myelomu (MM) se v průběhu posledních deseti let rapidně mění. Co nejrychlejší zahájení léčby, zavedení trojkombinací léčiv a snaha o eradikaci zbytkové nemoci – to jsou základní

 • Velmi povzbudivá švédská data!

  V Bostonu byla na 17. mezinárodním myelomovém workshopu (IMW) v září 2019 prezentována také analýza registru švédské myelomové skupiny (Blimark CH et al., Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2019) z let 2008–2018

 • Upřesnění prognózy: ve znamení diverzifikace

  V léčbě mnohočetného myelomu je nesmírně důležité, pokud možno hned na jejím začátku, co nejpřesněji zjistit prognózu konkrétního nemocného. K tomu se používá řada schémat a klasifikačních systémů, v

 • Budoucnost patří hmotnostní spektrometrii

  Pro sledování monoklonálních imunoglobulinů (paraproteinů) a aktivity onemocnění (MRD) se bude v dohledné budoucnosti zřejmě používat i hmotnostní spektrometrie. Jedná se ve srovnání s elektroforézou či imunofixací o výrazně

REKLAMNÍ SDĚLENÍ