krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství informující odborníky o aktuálním dění ve světě mnohočetného myelomu.

Videa > MyelomaMultiplex > Měli bychom všichni začít normálně žít!


Měli bychom všichni začít normálně žít!

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA –

Vážené, kolegyně, vážení kolegové,

byl jsem požádán, abych se s Vámi podělil o naše zkušenosti s léčbou pacientů s mnohočetným myelomem v éře COVID-19 na IV. interní hematologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové. Během celé pandemie jsme svůj přístup k nemocným prakticky nezměnili. Upravili jsme terapeutické podmínky na oddělení, kde jsme zredukovali počty lůžek a kontrol, přechodně jsme také léčili v týmech, což není nic neobvyklého, to se dělo i jinde. S COVID-19 jsme se setkali u jediné naší pacientky, a to i přes to, že jsme po dobu pandemie léčili naše nemocné podle běžných zvyklostí a nikterak jsme jejich terapii neredukovali či neomezovali.

Dnes je 26. května 2020 a nacházíme se v době rozvolňování. Vše se postupně vrací do normálu a u nás léčíme tak, jak jsme léčili až dosud – normálně ambulujeme i transplantujeme. Myslíme si, že bychom takto měli řešit všechny pacienty a že bychom neměli odkládat žádné akutní případy.

Během posledních dvou měsíců jsme byli všichni vystaveni nemalé mediální masáži a prakticky přestala existovat jiná onemocnění. Tato pozornost orientovaná jen jedním směrem zásadně ovlivnila chápání pacientů i jejich přístup k lékařům. Uvidíme, co to přinese na podzim, kolik nemocných své závažné obtíže odkládalo z obav před infekcí, kolik těžkých komplikací se vyskytne.

Možná nás také na podzim potká nová vlna onemocnění. Ta už by ale měla být lépe kontrolovaná – známe opatření, která se dají s úspěchem použít. Zejména bychom se měli postarat o rizikové skupiny, kam samozřejmě patří naši pacienti, dále jedinci s imunodeficitem a některými chronickými chorobami (diabetes, hypertenze) a osoby s rizikovými faktory, které byly během první vlny identifikovány.

Za sebe si myslím, že bychom se měli vrátit k normální péči o nemocné, že by se naši pacienti neměli bát chodit k lékaři, že bychom všichni měli začít normálně žít.

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
první tajemník České myelomové skupiny (CMG)

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.