krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat nebo předepisovat.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství informující odborníky o aktuálním dění ve světě mnohočetného myelomu.

Videa > MyelomaMultiplex > Důležité je částečné snížení intenzity režimů


Důležité je částečné snížení intenzity režimů

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. –

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jistě víte, čeští hematologové reagovali na proběhlou pandemii COVID-19 řadou opatření, a také přípravou publikace (viz obrázek) pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D., z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

V této publikaci je více doporučení odkazujících na současný stav a já jsem měl tu čest výrazně se podílet na části věnované pacientům s mnohočetným myelomem.

Není mým úkolem tyto guidelines rozebírat, Vy je znáte. V principu šlo vždy o částečné snížení intenzity režimů, protože naši pacienti jsou obecně rizikoví a tato virová infekce je pro ně riziková vysoce.

Jedním z doporučení, která jsme zdůrazňovali, je omezení dávkování karfilzomibu – v tom smyslu, že je zbytečné, aby nemocný chodil dva dny po sobě v jednom týdnu. Množství karfilzomibu má být v tomto období zdvojnásobeno a podáno jen v jedné týdenní dávce, čímž je sníženo riziko možnosti nakažení našich pacientů.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
předseda České myelomové skupiny (CMG)

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.