krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství informující odborníky o aktuálním dění ve světě mnohočetného myelomu.

VIDEA

Důležité je částečné snížení intenzity režimů
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. –

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jistě víte, čeští hematologové reagovali na proběhlou pandemii COVID-19 řadou opatření, a také přípravou publikace (viz obrázek) pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D., z

Další videa

  • Citace10

    „Mnohočetný myelom stojí na počátku historického zlomu, kdy začínáme hovořit o možnosti vyléčitelnosti.“MUDr. Jan Straub1. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

  • Citace01

    „Mnohočetný myelom stojí na počátku historického zlomu, kdy začínáme hovořit o možnosti vyléčitelnosti.“MUDr. Jan Straub1. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

  • Nová léčiva zásadně prodlužují přežívání nemocných s mnohočetným myelomem

    Terapie mnohočetného myelomu zaznamenává aktuálně velmi dynamický vývoj. Na trh se dostávají přípravky především ze skupiny inhibitorů proteazomu a imunomodulačních látek, které signifikantně prodlužují celkové přežití postižených.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ