krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Novinky pro dermatology

VIDEA

Puchýřnaté dermatózy a moderní léčba

V tomto videokomentáři se doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., z Kliniky nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové, věnuje bulóznímu pemfigoidu (BP) a jeho indukci některými léčivy, o čemž na 29. kongresu EADV, konaném

Další videa

 • Od mediátorů pruritu k novým typům jeho léčby

  Během virtuálního kongresu EADV 2020 vysílal své sdělení z Düsseldorfu také Univ.-Prof. Dr. med. Bernhard Homey, vedoucí Dermatologické kliniky tamní Univerzitní nemocnice, aby kolegy informoval o nových objevech v oblasti vzniku pruritu u dermatologických pacientů.

 • Na lupénku digitálně!

  Jak může žít český psoriatik normální život bez příznaků lupénky (za jedné podmínky)? To se dozví v digitálním projektu, který byl v České republice oficiálně spuštěn během letošního březnového kongresu Derma Update (Novinky v dermatologické

 • Kdy a jak léčit izolovanou nehtovou psoriázu?

  Během digitálního 30. výročního kongresu EADV vysílal své sdělení o managementu léčby nehtové psoriázy jeden z přednášejících, doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, z pracoviště v České republice. Co o nehtové psoriáze sdělil kolegům sledujícím

 • Umělá inteligence již analyzuje melanomové léze

  Věda ani technologie nespí a tak mohla italská vědkyně Linda Tognetti, MD, PhD, prezentovat na 30. výročním kongresu EADV 2021 konkrétní poznatky o uplatňování prvků hlubokého učení a umělé inteligence v oblasti neinvazivní diagnostiky

 • Shrnutí pandemie – povakcinační kožní projevy

  Koncem roku 2021 již bylo známo poměrně dost nežádoucích kožních projevů po vakcinaci očkovacími látkami společností AstraZeneca, Pfizer i Moderna a vyšly i zajímavé souhrny o jejich výskytu mezi pacienty. A nešlo vždy jen o lehké příznaky.

 • Řešení rezistence při léčbě melanomu – nejen fekální transplantace

  Jak postupovat v léčbě zhoubného melanomu u pacientů refrakterních vůči terapii checkpoint inhibitory? Během kongresu EADV 2021 zaznělo i sdělení zmiňující možnost zvýšení citlivosti vůči těmto léčivům podporou regulace protinádorové imunitní odpovědi

 • Znáte nálepku SmartSticker pro odhalování kožních malignit?

  Vědkyně pracující v oblasti biotechnologií (a mimo jiné i pro společnost DermTech, vyvíjející neinvazivní testovací pomůcku a testy pro diagnostiku zhoubného melanomu) prezentovala předběžné výsledky studie, věnující se vlivu kumulativní expozice UV záření na jedince

 • Může neoadjuvantní terapie melanomu nahradit zákrok chirurga?

  Poměrně provokativní otázkou zahájil jeden z přednášejících – Ao. Univ.-Prof. Dr. Chistoph Höller, PhD – své digitální sdělení během nedávného 30. kongresu EADV. Snažil se ji však zodpovědět se vší odpovědností, za pomoci dat

 • Klasifikace kožních manifestací asociovaných s onemocněním COVID-19

  Autorku jednoho z digitálních sdělení na nedávném 30. výročním kongresu EADV podstatně ovlivnila aktuální pandemie COVID-19, podobně jako její kolegy z jiných částí světa. Ani to jí však nezabránilo shrnout ve svém sdělení charakter

 • Guidelines GRAPPA – fokusovanější subdomény komorbidit

  Prof. Dr. med. Kristian Reich, působící na půdě University Medical Center (UKE) v Hamburgu-Eppendorfu (Německo), své digitální vystoupení na 29. kongresu EADV zahájil slovy: „Psoriáza již dávno není jen plaková, to dermatologové dobře vědí. Její

 • PASI 75 již nedostačuje

  Psoriáza negativně a zásadně ovlivňuje kvalitu života i u pediatrických pacientů. Ačkoliv skóre PASI 75 splňuje u většiny nemocných jejich očekávání od léčby, bylo prokázáno, že dosažení PASI 90 ovlivňuje kvalitu života mnohem významněji.

 • AWARE: chronická spontánní urtikárie a reálná klinická praxe

  Prof. Ana M. Giménez-Arnau, MD, PhD, z Universitat Pompeu Fabra a Universitat Autònoma de Barcelona se během kongresu EADV věnovala datům z reálné klinické praxe v léčbě chronické spontánní urtikárie – představila i globální studii AWARE,

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

www.medici-h.cz