krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat nebo předepisovat.

Potvrzuji

Ambicí odborných stránek Kongresonline.cz je přinášet lékařům zajímavé a skutečně aktuální informace z domácích i zahraničních medicínských kongresů a odborných sympozií.


Je triple terapie v sekundární prevenci u nemocných s ICHS a FS ideální volbou?

„I když jsem hlavním zaměřením intervenční kardiolog, snažím se zachovávat si v kardiologii všeobecný rozhled a velmi rád se účastním různých akcí, kde své zkušenosti předávám,“ říká v úvodu komentáře MUDr. Roman Miklík, Ph.D., který kromě Vojenské nemocnice

Další videa