krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Ambicí odborných stránek Kongresonline.cz je přinášet lékařům zajímavé a skutečně aktuální informace z domácích i zahraničních medicínských kongresů a odborných sympozií.


Deeskalace protidestičkové léčby u rizikových pacientů po AIM

Na základě jakých parametrů jednoduše určit riziko vzniku ischemických a krvácivých příhod po infarktu myokardu (AIM)? Jak správně postupovat při nutnosti deeskalace antitrombotické léčby

další videa