krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Aktuální informace z medicínských kongresů


Kdy a jak zahájit antikoagulační léčbu po prodělaném iktu?

Ve videu o sekundární prevenci cévní mozkové příhody hovořil doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze, o nutnosti monitorování srdečního rytmu po prodělaném

další videa