krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Nové poznatky a klinické zkušenosti z diagnostiky a terapie karcinomu prsu určené onkologům v ambulancích i nemocnicích.

Videa > Onkologum > Vše, co jste chtěli vědět o lobulárním karcinomu prsu


Vše, co jste chtěli vědět o lobulárním karcinomu prsu

Podnětnou přednášku o lobulárním karcinomu prsu přednesl na 17. konferenci St. Gallen International 2021, věnované časnému karcinomu prsu, prof. William J. Gradishar, MD, FACP, z Northwestern University v Evanstonu ve Spojených státech. „Všichni, kteří se věnujeme karcinomu prsu, si uvědomujeme, že invazivní lobulární karcinom je histologicky jiný typ nádoru, s odlišným chováním, než je tomu u invazivního duktálního karcinomu,“ uvedla ve svém komentáři k přednášce W. Gradishara MUDr. Markéta Palácová z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. M. Palácová stručně shrnula závěry čtyř tematických oblastí z celého sdělení W. Gradishara. Ten na začátku zhodnotil význam indikace multigenomických testů MammaPrint a Oncotype DX u lobulárního karcinomu, a to na základě recentních klinických studií. Další část přednášky se týkala efektivity neoadjuvantní terapie u tohoto onkologického onemocnění. Pozornost byla věnována i výsledkům desetiletého přežití premenopauzálních i postmenopauzálních pacientek při podávání adjuvantní chemoterapie ve dvou retrospektivních analýzách. V závěru vystoupení byla zmíněna klinická studie BIG 1-98, posuzující efekt adjuvantního podávání letrozolu ve srovnání s tamoxifenem v kontextu již zmiňovaných rozdílů mezi lobulárním a duktálním karcinomem prsu. Chcete se dozvědět podrobnosti?

 

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - IBRANCE

 

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.