krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Maligní melanom optikou českých i zahraničních onkologů a dermatologů v multimediálním odborném zpravodajství.

Videa > OncoForum > To nejlepší z letošního kongresu EADO očima klinika


To nejlepší z letošního kongresu EADO očima klinika

Letos v dubnu proběhl 10. mezinárodní melanomový kongres pod záštitou Evropské dermatoonkologické společnosti (EADO). V rámci virtuálního setkání zazněla celá řada zajímavých přednášek zaměřených na diagnostiku, léčbu a bazální výzkum kožních nádorů. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně vybral tři nejzajímavější, které představí v krátkém videu.

Prvním tématem, které zazní, je léčba metastatického BRAF mutovaného maligního melanomu v první linii a role tripletů, tedy kombinace cílené léčby a imunoterapie, v této fázi léčebného procesu. Jak triplety fungují? Jsou lepší než sekvenční léčba, a pokud ano, tak která? Jaký bezpečnostní profil mají? A proč se na ně zatím pohlíží jen s velkou opatrností? Otázek je mnoho a na některé z nich odpovědí závěry z tří klinických studií – KEYNOTE-022, COMBI-i a IMspire150. Podrobnosti k tomuto tématu se dočtete také zde.

Dotkneme se také adjuvantní a neoadjuvantní léčby u vysoce rizikového maligního melanomu. Dnes je u tohoto stadia po operaci k dispozici adjuvantní terapie založená na anti-PD-1 protilátkách, nivolumabu a pembrolizumabu, popřípadě na cílené léčbě kombinující dabrafenib a trametinib. Stále se ale řeší otázka kombinované imunoterapie – klinická studie CheckMate 915 totiž přinesla negativní výsledky. Bude tedy pro kombinovanou imunoterapii místo spíše v neoadjuvanci? Výsledky studie OpACIN, kde se nivolumab s ipilimumabem takto podávaly, mnohé napovídají…

Posledním tématem pak budou nemelanomové kožní nádory. Jejich incidence je výrazně vyšší než incidence maligního melanomu, a v absolutních číslech se tedy počty úmrtí téměř vyrovnávají. V pokročilých fázích těchto onemocnění je již standardem imunoterapie. Jaké jsou novinky v této oblasti dermatoonkologie? I to je předmětem krátkého videa.

(red)

 

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.