krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Maligní melanom optikou českých i zahraničních onkologů a dermatologů v multimediálním odborném zpravodajství.


 • Adjuvantní léčba maligního melanomu očima dermatoonkoložky

  Dosud jsme si v rozhovorech věnovaných péči o pacienty s maligním melanomem povídali s odborníky v oblasti onkologie (můžete si je přečíst zde nebo zde). Tentokrát jsme s naší kamerou navštívili MUDr. Radku Neumannovou z Kožního oddělení

 • Péče o melanomové pacienty v západočeském komplexním onkologickém centru

  Během návštěvy západních Čech jsme natočili krátký rozhovor s přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň, prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA. Zeptali jsme se ho na současný výskyt maligního melanomu

 • Vzdálená komunikace – náš denní chléb: Google Meet (4. část)

  Naposledy se hlásíme z improvizovaného studia pro natáčení miniseriálu o vzdálené komunikaci. V minulých dílech jsme se věnovali nezbytnému hardwarovému vybavení pro vedení a účast na videokonferencích a představili Vám dvě z nejčastěji používaných komunikačních platforem, kterými jsou Zoom a Microsoft

 • To nejlepší z letošního kongresu EADO očima klinika

  Letos v dubnu proběhl 10. mezinárodní melanomový kongres pod záštitou Evropské dermatoonkologické společnosti (EADO). V rámci virtuálního setkání zazněla celá řada zajímavých přednášek zaměřených na diagnostiku, léčbu a bazální výzkum kožních nádorů. MUDr. Radek

 • Vzdálená komunikace – náš denní chléb: Microsoft Teams (3. část)

  V minulých dílech seriálu o vzdálené komunikaci jste měli možnost se dozvědět, jaké hardwarové vybavení je nezbytné k vedení videokonferencí, a seznámili jsme Vás také s první z nejpoužívanějších komunikačních platforem, kterou je Zoom. Třetí pokračování je zaměřeno na další

 • Vzdálená komunikace – náš denní chléb: Zoom (2. část)

  V minulém dílu našeho čtyřdílného miniseriálu o vzdálené komunikaci jsme Vás seznámili s hardwarovým vybavením, které je k hladkému průběhu videokonference potřeba. Tentokrát se zaměříme na první z nejčastěji používaných komunikačních platforem, a sice Zoom. Ten je díky svým

 • Adjuvantní léčba maligního melanomu dermatologa a onkologa spojuje

  Adjuvantní neboli zajišťující terapie následuje po základní léčebné metodě, v případě maligního melanomu nejčastěji chirurgické, kterou má v kompetenci dermatolog. Cílem adjuvantní léčby je především snížit riziko relapsu a úmrtí na toto onkologické onemocnění. „Jestliže

 • Vzdálená komunikace – náš denní chléb: technické vybavení (1. část)

  Donedávna se videokonference a videohovory využívaly pouze okrajově, protože bylo možné se osobně stýkat a vše řešit tváří v tvář. S příchodem pandemie koronaviru se ale vše radikálně změnilo a vzdálená komunikace se ukázala jako nutná pro udržení sociálních kontaktů.

 • Adjuvantní léčba je v podstatě záchrana života nemocných

  Nová data o pětiletém přežití při podávání kombinace inhibitoru BRAF dabrafenibu a inhibitoru MEK trametinibu v adjuvantní terapii u pacientů s pokročilým maligním melanomem byla poprvé představena na kongresu ASCO 2020 Annual Meeting. Současně jde o výsledky

 • Se zanedbanými formami melanomu se v době covidové nesetkáváme

  S pandemií COVID-19 vznikla kromě jiného i obava, zda budoucí onkologičtí pacienti, kteří onemocněli maligním melanomem nebo jiným typem zhoubného nádorového bujení, nepodlehnou strachu z nákazy ve zdravotnickém zařízení a nepřijdou až s progredujícím nádorem.