krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství informující odborníky o aktuálním dění ve světě mnohočetného myelomu.


 • Důležité je částečné snížení intenzity režimů
  prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. –

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jistě víte, čeští hematologové reagovali na proběhlou pandemii COVID-19 řadou opatření, a také přípravou publikace (viz obrázek) pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D., z

 • Měli bychom všichni začít normálně žít!
  prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA –

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, byl jsem požádán, abych se s Vámi podělil o naše zkušenosti s léčbou pacientů s mnohočetným myelomem v éře COVID-19 na IV. interní hematologické klinice LF

 • Naši pacienti se už za roušky nestydí!
  MUDr. Jan Straub –

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, nacházíme se ve druhé polovině května, v určitém mezidobí boje s koronavirem. Nejprve jsme se toho všichni extrémně báli, dělali jsme mnohá, některá velmi razantní opatření,

 • Jak s pandemií COVID-19 bojují v Ostravě?

  Na Klinice hematoonkologie Fakultní nemocnice v Ostravě používají všichni zdravotničtí pracovníci a bez výjimky všichni lidé, kteří navštěvují místní ambulantní trakt, tzv. plnou ochranu – brýle, rukavice a respirátor.

 • Nově schválený lék pro úplně nejtěžší pacienty!
  prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. –

  Několik abstraktů na IMW v Bostonu popisovalo výsledky prvních studií s novým přípravkem selinexorem, ve Spojených státech amerických zatím poslední schválenou molekulou k terapii tzv. penta-refrakterního mnohočetného myelomu (nemocní

 • Průtoková cytometrie rozhodně ano!
  prof. Vladimír Maisnar –

  MRD, tedy zbytkové onemocnění, lze sledovat pomocí průtokové cytometrie nebo sekvenování nové generace (NGS). Český standard vypadá v tomto smyslu tak, že průtokovou cytometrii lze provádět na vybraných pracovištích.

 • Otevírají se další dveře?
  Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. –

  V Bostonu byla na 17. mezinárodním myelomovém workshopu (IMW) prezentována řada prací, popisujících významné pokroky ve výzkumu nové cesty k terapii mnohočetného myelomu, konkrétně bifázických monoklonálních protilátek (BiTE), využívajících

 • Centra praskají ve švech. Co s tím?
  prof. Vladimír Maisnar –

  Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, první tajemník České myelomové skupiny (CMG), je v současnosti investigátorem studie PLEIADES, jejíž předběžné výsledky byly prezentovány na IMW v Bostonu (Chari A

 • Kvadruplet KCRD je u nově diagnostikovaných pacientů vysoce účinný!
  prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. –

  Britští výzkumníci (Pawlyn C et al., Clin Lymphoma Myeloma 2019;19-Suppl:e2) v randomizované studii Myeloma XI testovali v rámci indukční léčby u nově diagnostikovaných pacientů (n =  1 056) s

 • Co je lepší? VTD, nebo VRD?
  prof. Vladimír Maisnar –

  Integrovaná studie španělských a francouzských autorů (Rosiñol L et al., OAB-001, Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2019;19/10 Suppl./:e1–e2) srovnávala léčebné režimy VTD a VRD v rámci indukční léčby u nemocných

 • Koho a proč odesílat z regionálního pracoviště do centra?
  prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. –

  Základní podmínkou úspěšné léčby pacientů s myelomem je včasná diagnóza a dobrá organizace péče.

 • Co mohou nabídnout hlavní myelomová centra?
  prof. Ivan Špička –

  V současné realitě léčby pacientů s myelomem u nás platí, že většina z nich dříve či později projde péčí (nebo minimálně konzultací) v některém ze 7 myelomových center. Co

REKLAMNÍ SDĚLENÍ