krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Pravidelné novinky ze světa roztroušené sklerózy. To nejzajímavější z aktuálních kongresů a sympozií, novinky v doporučeních, důležité poznatky, moderní léčebné postupy.

Videa > MS forum > Impresivní výsledky ofatumumabu ve studiích a velmi dobrá snášenlivost i u českých pacientů


Impresivní výsledky ofatumumabu ve studiích a velmi dobrá snášenlivost i u českých pacientů

„Je mou milou povinností a ctí prezentovat v tomto videu farmakologický profil a klinická data ofatumumabu, jenž je novou monoklonální protilátkou pro léčbu roztroušené sklerózy,“ říká v úvodu svého videosdělení prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN, z Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové a bez dalšího váhání zahajuje výklad: Jak mnozí z vás jistě vědí, ofatumumab je plně humánní monoklonální protilátka pro terapii anti-CD20 s poměrně komfortním subkutánním dávkováním jedenkrát za měsíc bez premedikace, s velmi malým distribučním objemem 0,4 ml a autoinjektorem pro samostatnou aplikaci.“ Ofatumumab se po subkutánní aplikaci skrze lymfatický systém dobře distribuuje do cílových struktur v místech, kde dochází k interakci lymfocytů B a T.

„Co se výsledků klinických studií týká, byla realizována dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná klinická hodnocení ASCLEPIOS I a II. Naše centrum využilo možnosti se jich aktivně zúčastnit,“ věnuje se vědeckému pozadí hodnocení tohoto léku M. Vališ a podrobně na obrazovce rozebírá zařazovací kritéria subjektů, jakož i funkci aktivního komparátoru teriflunomidu. Střední doba trvání studie byla 20 měsíců a v dalším období probíhal následný follow-up pacientů.

„Moje osobní zkušenosti s podáváním této monoklonální protilátky jsou následující – námi léčení pacienti jsou zcela stabilní, bez relapsu či bez progrese onemocnění a drop-out z této terapie byl celkově velmi nízký, pohyboval se pod běžným standardem v obdobných klinických studiích,“ sdílí ve videu mimo jiné i svůj osobní pohled M. Vališ. Ve zmiňovaných studiích došlo k signifikantní redukci parametrů aktivity roztroušené sklerózy – základním primárním cílovým parametrem byl roční výskyt relapsů a ve studii ASCLEPIOS I byla oproti komparátoru zaznamenána více než 50% relativní redukce jejich počtu. „Podobný výsledek prokázala studie ASCLEPIOS II, v níž došlo též k významnému relativnímu snížení počtu relapsů, dokonce o 58,5 %,“ uvádí před kamerou M. Vališ a hovoří i o dalších zajímavých výsledcích sledovaných parametrů účinnosti – o signifikantní redukci disability (CDP – confirmed disability progression) a dalších biomarkerů (lézí Gd + T1 i nových a zvětšujících se lézí T2, u nichž byl zaznamenán impresivní ústup, až o 84,5 %).

Následně M. Vališ komentuje další důležitý aspekt léčby: „Systémové injekční reakce byly v 99,8 % případů velmi slabé nebo mírné. I my v České republice jsme zaznamenali, že byl ofatumumab pacienty velmi dobře tolerován.“

Závěrem videokomentáře M. Vališ zdůrazňuje: „V případě ofatumumabu jde o plně humánní anti-CD20 terapeutikum na bázi monoklonální protilátky, podávané jednou měsíčně v dávce 20 mg do podkoží, a to komfortně pomocí autoinjektoru, což zajišťuje vysokou compliance i adherenci k léčbě. Léčivá látka proniká do cílových orgánů velice rychle a v uvedených klinických studiích lék prokázal v léčbě roztroušené sklerózy významnou superioritu vůči teriflunomidu, a sice snížení počtu relapsů, MRI lézí a též potvrzené progrese disability. Přičemž ofatumumab prokázal nejen příznivý bezpečnostní profil a minimální výskyt systémových injekčních reakcí, ale i velmi vysokou aktivitu.“

 

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Novartis - Mayzent

 

Novartis - Kesimpta

 

Novartis - Gilenya

 

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.