krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Videa > Kardiovaskulární zpravodajství > Role ambulantního kardiologa v péči o nemocné s fibrilací síní


Role ambulantního kardiologa v péči o nemocné s fibrilací síní

MUDr. Jiří Veselý z Kardiologické ambulance EDUMED, s. r. o., v Broumově ve svém krátkém komentáři shrnul hlavní úkoly ambulantního kardiologa pečujícího o pacienta s fibrilací síní. Uvedl, že kromě správné volby antikoagulační terapie je potřeba také řádná edukace nemocného. Připomněl i pravidla týkající se nových antikoagulancií definovaná ve stávajících doporučeních Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA). „Podstatné je, že v dnešní době můžeme léčbu mnohdy deeskalovat, to znamená, pokud jsme byli v minulých letech zvyklí na triple terapii, můžeme ji časně opustit, nebo ji jindy ani nezahajovat, a pacientovi ponechat po určitou dobu kombinaci jediného antiagregancia spolu s novými antikoagulancii,“ zmínil jednu ze zásadních novinek, která ve srovnání s warfarinem zvyšuje bezpečnost léčby. Dále se věnoval důležitosti kontroly renálních funkcí. Možná nejpodstatnější je pak z pohledu MUDr. Veselého přesné dodržení pravidel u pacienta směřujícího k chirurgickému nebo kardiologickému výkonu. „Pokud je výkon invazivní, je mnohdy nutné antikoagulační terapii přerušit, ale musíme respektovat pravidla pro přerušení i návrat, která jsou přesně dána,“ zdůraznil závěrem MUDr. Veselý.


Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.