krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Videa > Kardiovaskulární zpravodajství > Laureátka Přerovského ceny 2019


Laureátka Přerovského ceny 2019

Během slavnostního zahájení letošních 44. angiologických dnů s mezinárodní účastí, konaných v pražském hotelu Vienna House Diplomat, převzala Přerovského cenu i za kolegy doc. MUDr. Jitku Seidlerovou, Ph.D., a MUDr. Zdeňka Chudáčka, Ph.D., doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., z II. interní kliniky LF UK a FN Plzeň. Oceněnou vědeckou práci se žilní problematikou pro nás komentovala takto: „V praxi často řešíme, zdali u pacientů se symptomatickou plicní embolií rutinně provádět ultrazvukové vyšetření žilního systému, či nikoliv. My jsme hodnotili výsledky žilního ultrazvuku u 428 nemocných se symptomatickou plicní embolií a hlubokou žilní trombózou (HŽT) jsme nalezli u 71 % subjektů. Z toho ve 2/3 případů se jednalo o proximální lokalizaci. Přítomnost symptomů HŽT nebyla úplně spolehlivým vodítkem pro to, zda trombózu skutečně objevíme, byly přítomny asi jen u 50 % takto postižených osob a HŽT jsme u některých vyšetřovaných nenalezli, ačkoliv příznaky udávali.“ V tomto výzkumu byl výskyt HŽT častější u mužů a u pacientů s onkologickým onemocněním.

A nakolik může uvedené ultrazvukové vyšetření pomoci lékařům v praxi? Doc. Hirmerová uvádí: „To není úplně zřejmé, nicméně si myslím, že nám může přinejmenším pomoci při stanovení predikce trombotického rizika u pacienta i jeho prognózy. Včasná diagnostika (i asymptomatické) HŽT může také napomoci v prevenci potrombotického syndromu. V diagnostickém algoritmu nám ultrazvuk může pomoci i u některých vybraných osob, u nichž není možné provést angiografii. Navíc budeme-li mít u takového pacienta v budoucnu podezření na recidivu, můžeme s výhodou zhlédnout historický nález a srovnat jej s aktuálním stavem.“

Zhlédnout video (1:40 minuty):


Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu CZECH HEALTH INTERACTIVE zakázáno.