krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

všechna videa

 • Kurz Central European Venous Forum na 47. angiodnech

  Ve videokomentáři zmiňuje doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., z II. interní kliniky LF UK a FN Plzeň mimo jiné jednu stále žhavou problematiku: „V rámci 47. angiologických dnů s mezinárodní účastí jsme uspořádali kurz

 • Souvislost žilní tromboembolie a kombinované hormonální antikoncepce. Co je nového?

  „O příčinné souvislosti žilního tromboembolismu s užíváním kombinované hormonální antikoncepce víme déle než padesát let a také se déle než dvacet let touto problematikou na naší klinice zabýváme,“ řekl nám na 47. angiologických dnech s mezinárodní účastí

 • Jak covidová pandemie zasáhla do života angiologům?

  Pandemie onemocnění COVID-19 postihla snad všechny specializace napříč celou medicínou. Zatímco některé odbornosti bojovaly s nedostatkem personálu a volnou lůžkovou kapacitou, jiné musely péči o nemocné omezit. Jak na tom byli angiologové? Přineslo

 • Posterová sekce – příležitost nejen pro mladé a nesmělé lékaře

  Tradiční součástí každých Angiologických dnů a samozřejmě i jiných odborných konferencí je také sekce posterových sdělení, která slouží k prezentaci výzkumu či zkušeností z praxe vizuální formou. Je veřejná prezentace a diskuse před postery, tedy před „plakáty většího rozměru“,

 • Prevence a léčba trombotických stavů u pacientů s onemocněním COVID-19

  Během 47. angiologických dnů, konaných koncem února 2022 v Praze, paralelně probíhal i 10. vzdělávací kurz Central European Vascular Forum. V jeho programu, v rámci covidového sympozia, zazněla také přednáška doc. MUDr. Debory

 • Zásadní změna v nových doporučeních ESC pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání?

  V naší anketě se lékaři ptají lékařů a vzájemně si předávají slovo. Zapojili se již docentka Debora Karetová, profesor Michal Vrablík nebo profesor Aleš Linhart. A právě A. Linhart oslovil přes objektiv kamery prof. MUDr.

 • ANGIO 2022 opět prezenčně. Co se chystá?

  47. angiologické dny s mezinárodní účastí se letos budou opět konat na obvyklém místě a v obvyklém čase, ale hlavně jako obvykle prezenčně. Pouze v případě, že by přednášející nemohli do Prahy přijet, připojí se k dění na kongresu on-line. Virtuální

 • Jak pandemie COVID-19 zasáhla do osudu pacientů s infarktem myokardu?

  Přidáváme další názor do ankety, kde se lékaři ptají lékařů. Slovo ve svém příspěvku předal minule prof. Michal Vrablík kolegovi prof. MUDr. Aleši Linhartovi, DrSc., předsedovi České kardiologické společnosti, a zeptal se ho, zda již máme data vysvětlující,

 • HIT II. typu u pacientky s plicní embolií a covidovou pneumonií. Jak postupovat?

  „Heparinem indukovaná trombocytopenie II. typu je vzácnou komplikací léčby hepariny či nízkomolekulárními hepariny,“ uvádí kazuistiku obézní diabetičky s hypertenzí, u níž se rozvinula plicní embolie a covidová pneumonie, doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., z II. interní

 • Zasáhla doba covidová i segment preventivní kardiologie?

  Připomeňme si naši štafetovou anketu „odborníci sobě“ a první příspěvek, kterým do ní přispěla doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. V jeho závěru oslovila svého kolegu, prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., s dotazem: „Michale, jak

 • Opomíjené téma: antikoagulační terapie a ženské zdraví

  Sympozium věnované praktickým otázkám vedení léčby a prevence tromboembolické nemoci, které proběhlo na XXIX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti, se podrobně věnovalo kazuistice ženy s těžkou formou venózního tromboembolismu, a to nejen v akutní fázi,

 • Angiologie rok poté. Jakým výzvám bude čelit?

  Když jsme bilancovali, na jaké otázky nám specialisté z oblasti kardiovaskulární medicíny během roku odpovídali, zjistili jsme, že jejich příspěvky byly ryze odborné, vycházející většinou ze sdělení, která zazněla na odborných lékařských kongresech v Česku i v zahraničí.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis