krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

všechna videa

 • Zasáhla doba covidová i segment preventivní kardiologie?

  Připomeňme si naši štafetovou anketu „odborníci sobě“ a první příspěvek, kterým do ní přispěla doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. V jeho závěru oslovila svého kolegu, prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., s dotazem: „Michale, jak

 • Opomíjené téma: antikoagulační terapie a ženské zdraví

  Sympozium věnované praktickým otázkám vedení léčby a prevence tromboembolické nemoci, které proběhlo na XXIX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti, se podrobně věnovalo kazuistice ženy s těžkou formou venózního tromboembolismu, a to nejen v akutní fázi, ale také

 • Angiologie rok poté. Jakým výzvám bude čelit?

  Když jsme bilancovali, na jaké otázky nám specialisté z oblasti kardiovaskulární medicíny během roku odpovídali, zjistili jsme, že jejich příspěvky byly ryze odborné, vycházející většinou ze sdělení, která zazněla na odborných lékařských kongresech v Česku i v zahraničí.

 • Koncem srpna se opět sejdeme v Lednici

  Který z odborných kongresů může říci, že se jeho účastníci sejdou opět, stejně jako před rokem, ve stejný čas a na stejném místě? Snad jen Česko-slovenské angiologické sympozium, které mělo to štěstí, že se na něj opatření přijatá

 • Koho, jak a čím léčit, abychom předešli akutní plicní embolii?

  Další příspěvek na sympoziu věnovaném problematice antikoagulační léčby v praxi na XXIX. sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) přednesl doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., z I. interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní

 • Na čem se usneslo konzilium nad morbidně obézní pacientkou?

  Na sympoziu věnovaném praktickým aspektům antikoagulační léčby, které bylo součástí programu XXIX. sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS), se diskuse o vedení antikoagulační terapie u mladé obézní pacientky s rozsáhlou tromboembolickou příhodou vzniklou v souvislosti s léčbou

 • Gastroenterolog apeluje – pozor při antikoagulaci

  Ve videokomentáři, natočeném během letošního virtuálního XXIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, gastroenterolog doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., z II. interní kliniky LF UP a FN Olomouc shrnul rizika, která tyto specialisty

 • Zkušenosti onkologa s léčbou žilní tromboembolie

  „Vzhledem k tomu, že se onkologii věnuji poměrně dlouho, tak zkušenosti s tromboembolií v souvislosti s onkologickým onemocněním jsou opravdu bohaté, protože víme, že v rámci aktivně probíhajícího onkologického onemocnění je rovnováha koagulace posunuta do prokoagulačního stavu, takže

 • Jak kombinovat antikoagulační a antiagregační léčbu u komplikovaných pacientů?

  „Moje přednáška na výročním sjezdu České kardiologické společnosti byla zaměřena na správnou léčbu nemocných, kteří mají fibrilaci síní a zároveň podstupují koronární angioplastiku nebo prodělali akutní koronární syndrom. Základem léčby těchto nemocných

 • Tipy na inspirující přednášky z ANGIO 2021

  Nad fotogalerií ze 45. angiologických dnů s mezinárodní účastí můžeme jen nostalgicky zavzpomínat na dobu, kdy byl koronavirus ještě hodně vzdálen od našich hranic a o onemocnění COVID-19 psalo pouze několik zahraničních vědeckých časopisů. Letos se bude tradiční

 • Jak předejít rekurenci iktu? Shrnutí zásad sekundární prevence

  Problematice sekundární prevence iktů u pacientů po již prodělané cévní mozkové příhodě se ve svém sdělení na XXVIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS) věnoval MUDr. Miroslav Škorňa z Neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

 • Neodůvodněným snižováním dávek NOACs nic nezískáme

  Ve svém komentáři se MUDr. Jiří Orság, Ph.D., z III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, vrací ke svému sdělení na XXVIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS). Zabýval se v něm otázkou

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis