krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Kardiologický edukační portál, který Vám přináší aktuální, zajímavá i kontroverzní témata
jak v tradiční psané, tak inovativní multimediální podobě.


 • Jak bojovat s epidemií 21. století?

  Chronické žilní onemocnění představuje širokou plejádu stavů, které se co do závažnosti podstatně liší. Postižení nemusí být patrné morfologicky, může se jednat i o funkční poruchu žilního systému. Jak je diagnostikovat a jak správně rozhodnout o možnostech léčby?

 • Je bezmanžetové měření krevního tlaku dostatečně spolehlivé?

  Předsedkyni České angiologické společnosti ČLS JEP, doc. MUDr. Deboru Karetovou, CSc., na XXIX. výročním sjezdu ČKS zaujal odborný blok připravený Českou společností pro hypertenzi ČLS JEP. Myslí si paní docentka, že bezmanžetové

 • Stoná srdce, stoná duše!

  Vztah mezi duševním a tělesným zdravím je leckdy tak úzký a provázaný, že opravdu není radno jej zanedbávat. Je možné duševní choroby považovat za civilizační choroby? Je depresivní symptomatologie zvýrazněna u pacientů s chronickými zánětlivými změnami? Podívejte se s námi

 • Potřebuje kardiolog vyšetření apolipoproteinu B?

  Vedoucího Laboratoře pro výzkum aterosklerózy v pražském IKEM prof. Jana Piťhu na XXIX. výročním kongresu České kardiologické společnosti zaujal odborný blok zaměřený na poruchy lipidového metabolismu. Víte, že apolipoprotein B je spolehlivým ukazatelem rizika aterosklerózy u nemocných

 • Proč tráví Češi v nemoci neúměrně mnoho let?

  Prof. Jan Piťha z pražského IKEM navazuje na předchozí komentář předsedy České kardiologické společnosti (ČKS) prof. Aleše Linharta a představuje Vám svůj pohled na správnou prevenci rizikových kardiovaskulárních faktorů. Jak v dobrém slova smyslu „zabránit“ nemocným,

 • Aktuální diagnostické a terapeutické přístupy u hypertenze: co je nového?

  Předsedu České společnosti pro aterosklerózu prof. Michala Vrablíka na XXIX. výročním kongresu ČKS zaujal odborný blok připravený Českou společností pro hypertenzi. Víte, že podle posledních dat to přece jen vypadá, že existuje malá skupina hypertoniků, která profituje

 • Jak šel život s Karlem

  Předseda České kardiologické společnosti prof. Aleš Linhart Vám shrne závěry zajímavého sympozia z XXIX. výročního kongresu, kde spolu s prof. Janem Piťhou modelovali pacienta Karla (od věku 38 let) a velmi pečlivě sledovali a komentovali

 • Srdeční selhání: co je nového?

  Co osobně na XXIX. výročním kongresu České kardiologické společnosti jejího předsedu prof. Aleše Linharta nejvíce zaujalo? Tentokrát se s Vámi podělí o novinky z mimořádně aktuální oblasti – diagnostiky a léčby srdečního selhání. Více Vám prof. Aleš

 • Proč je nutné kontrolu hypertenze nastavit co nejrychleji?

  Na XXIX. výročním kongresu České kardiologické společnosti hovořil prof. Michal Vrablík, předseda České společnosti pro aterosklerózu, o optimální redukci kardiovaskulárního rizika. Proč je třeba cílových hodnot krevního tlaku dosáhnout v horizontu tří měsíců? A pokud se to nepodaří,

 • Kardiovaskulární onemocnění a pandemie COVID-19

  Na XXIX. výročním kongresu České kardiologické společnosti zaujala doc. Deboru Karetovou, předsedkyni České angiologické společnosti, přednáška o zajímavých souvislostech mezi kardiovaskulárními onemocněními a pandemií COVID-19. Proč si D. Karetová myslí, že v budoucnu

 • Kalciové skóre u koronárních tepen – co je nového?

  Na XXIX. výročním kongresu České kardiologické společnosti zaujala prof. Jana Piťhu, vedoucího Laboratoře pro výzkum aterosklerózy CEM pražského IKEM, přednáška věnovaná zobrazovacím metodám u kardiovaskulárních onemocnění, konkrétně kalciovému skóre u koronárních tepen a jeho reálnému

 • Jak zlepšit kontrolu hypertenze?

  Hypertenzi není v žádném případě možné považovat za vyřešený problém. Vysoký krevní tlak je vedle dyslipidemie stále jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj kardiovaskulárních (KV) chorob. Důležité je, že jde o rizikový faktor léčitelný. Účinná

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Servier Detralex
DOPORUČUJEME

Test: Jak optimálně léčit TK s ohledem na doporučení?

Ověřte si své znalosti v testu akreditovaném Českou lékařskou komorou a získejte 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

DOPORUČUJEME

Test: Jak ovlivnit cévní věk?

Pokud máte zájem získat 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného Českou lékařskou komorou, můžete si své znalosti ověřit v akreditovaném testu.