krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Články a videa Kongresonline.cz

 • Indikace a dostupnost psychiatrické péče v onkologii

  Doba přežívání pacientů s nádorovými onemocněními se výrazně prodlužuje. Onkologické onemocnění ale zpravidla není tou jedinou diagnózou, s níž se pacient léčí. U mnoha nemocných dochází k rozvoji sekundárních psychických příznaků, které mohou být dány jak

 • Inhibitory CDK4/6 v léčbě mBC – proč jsou potřeba?

  Až 50 % pacientek s HR+/HER2– metastatickým karcinomem prsu (mBC) vykazuje de novo rezistenci k hormonální léčbě první linie; u zbývající části dochází k relapsu z důvodu rezistence získané. Kombinace HR s inhibitory CDK4/6 (CDK4/6i) znamená pro tyto

 • Inhibitory CDK4/6 a jejich místo v adjuvantní léčbě časného karcinomu prsu

  Kdy je vhodné v adjuvantní terapii časného karcinomu prsu (eBC – early breast cancer) zvážit použití kombinace hormonální terapie (HT) a inhibitorů CDK4/6 (CDK4/6i)? Z výsledků velkých studií vyplývá, že tato léčba vede u pacientek

 • Mladým českým onkologům se letos otevřou dveře do Evropy

  Koncem ledna 2022 se konalo již 13. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO. Když jsme se po jeho skončení zeptali prof. MUDr. Petry Tesařové, CSc., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,

 • Nové léky k terapii karcinomu prsu: výběr nejzajímavějších studií

  Paleta možností léčby pokročilého i metastatického karcinomu prsu (BC) se stále rozšiřuje – především díky pozitivním výsledkům studií. O těch nejzajímavějších pracích fáze III zaměřených na inhibitory CDK4/6 (CDK4/6i), inhibitory PARP (PARPi) či léčbu

 • Hereditární nádory prsu – nové geny, nový pohled na problematiku?

  Hereditární nádorové syndromy představují cca 5 % všech tumorů, u všech diagnóz jednoznačně dominují nádory sporadické. Přesto si však výskyt hereditárních nádorových syndromů zasluhuje pozornost. U nádorů prsu lze nalézt souvislost s hereditárními

 • Imunoterapie karcinomu prsu: nové trendy u triple negativních tumorů

  Triple negativní karcinom prsu (TNBC) je oproti ostatním typům nádorů prsu pro imunoterapii podstatně vhodnějším kandidátem. Je to právě TNBC, který vykazuje vysokou mutační nálož, PD-L1 pozitivitu a může být infiltrován lymfocyty. Zdá se,

 • Intervalový karcinom – kdo za něj může?

  Mamograf (MG) nezachytí všechno. Jakkoliv důkladný je screening, občas přece jen „sítem“ propadne pacientka, která by neměla – a mezi dvěma preventivními koly screeningu dojde k rozvoji symptomatického nádoru prsu, takzvaně intervalového karcinomu (IC).

 • PARPi a imunoterapie v léčbě karcinomu ovarií

  Po zavedení platiny (Pt) v 70. letech byly až inhibitory PARP léky, které znamenaly skutečně výraznou změnu v prognóze pacientek s ovariálním karcinomem. Dnes se tato oblast velmi dramaticky vyvíjí a v podstatě každým rokem dochází

 • Orgánové transplantace a karcinom prsu

  Problematika orgánových transplantací a nádorů je široká a dá se pojmout hned z několika úhlů pohledu. Je možné použít orgán pacienta s nádorem k transplantaci? Nebo naopak – může pacient s nádorem podstoupit orgánovou transplantaci? Jaká je incidence malignit

 • Lékař, člověk (ne)omylný – aneb umíme si přiznat chybu?

  Přiznat si, že viníkem neblahé situace je právě ta osoba, na kterou se člověk dívá v zrcadle, bývá obtížné nejen pro lékaře. Závažnost lidského omylu však nenarůstá jen se samotnými důsledky, které ona chyba přináší, ale také se způsobem,

 • Jak na optimální management raných HER2 pozitivních karcinomů prsu?

  Výsledky studií z posledních dvou dekád prokazují, že adjuvantní léčba trastuzumabem (TRA) v kombinaci s chemoterapií umožnila prodloužit jak interval bez nemoci (DFS), tak celkové přežití (OR) pacientek s ranými HER2 pozitivními karcinomy prsu. Tato