krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborný speciál mapující aktuální dění v urologii a novinky z českých a zahraničních kongresů pro urology.

VIDEA

Komentář k systému hodnocení předoperačních vyšetření

I školitelé v belgické chirurgické akademii ORSI využívají při své práci centrální informační systém, který jim napomáhá stanovit nutnost provedení určitých předoperačních vyšetření u pacienta. Stejně jako i urologové a jiní lékaři po celé Belgii. Referoval o něm

Další videa

 • Kongres EAU.21 – novinky o měchýři, prostatě i kalkulátorech rizika

  Posterová sekce byla i na virtuálním kongresu Evropské urologické společnosti EAU.21 přebohatá – pandemie nepandemie. Výzkumníci a specialisté ani během lockdownů nezaháleli a pilně zkoumali. Stručný přehled nejpodnětnějších a nejnovějších výzkumů v urologii Vám

 • Zrod virtuálního urologa

  Počítačové systémy a mobilní aplikace využívali během pandemie urologové v mnoha zemích – ať již pro sdílení výsledků vyšetření, komunikaci s pacienty, vyšetřování nebo telementoring (a samozřejmě účast na virtuálních kongresech a seminářích). Tato oblast

 • Moderní hodnocení operačního rizika

  Jeden z přednášejících ve svém vysílání během digitálního kongresu ERUS-DRUS 2020 o robotických technologiích v urologii sledujícím kolegům stručně představil informační systém, který belgičtí lékaři (včetně školitelů akademie ORSI) již od roku 2017 využívají

 • Komplikace po robotem asistovaných výkonech

  Komplikace při (a po) urologických roboticky asistovaných výkonech mohou vzniknout, pokud se operatér (ne robot!) špatně vyspí. Ale ne všechny důvody pro komplikovaný průběh výkonu bývají odhaleny, některé zůstávají neznámé. A ano – mohou

 • Hybridní perioperační zobrazování v uroonkologii

  Efekt fluorescence se využívá k diagnostickému zobrazování mízních uzlin již drahnou dobu. Podobně i scintigrafie. A co takhle kombinace obou metod? Navíc perioperačně. I při robotických výkonech? Proč by ne! A co je možné na poli zobrazování lézí očekávat

 • Management inkontinence po prostatektomii

  Jako součást digitálního kongresu Mezinárodní společnosti pro kontinenci ICS 2020 zaznělo i sdělení o kontrole kontinence u mužů a jejím ovlivnění prostatektomií, přednesené prof. Paulem W. Hodgesem, DSc, MedDr, PhD, BPhty (Hons), FAA, FACP,

 • V Německu se daří docílit rychlejší dimise pacientů po radikální cystektomii

  Přetavení teorie v praxi demonstroval popisem podrobností o uplatňování strategie zrychlené pooperační rekonvalescence (ERAS – enhanced recovery after surgery) po radikální cystektomii přednášející ze Severního Porýní-Vestfálska ve svém vysílání po internetu během digitálního kongresu o robotických

 • K čemu je dobrá elektrostimulace proximální uretry?

  V rámci on-line kongresu Mezinárodní společnosti pro kontinenci ICS 2020 zaznělo i sdělení, díky němuž by se snad mohlo začít blýskat na lepší časy, co se týká terapie hypoaktivního močového měchýře. Metoda elektrostimulace proximální uretry vykazuje slibné

 • Kdo je ideálním kandidátem pro lokální terapii karcinomu prostaty?

  Na datech dvou poměrně nedávno publikovaných studií s podobným designem demonstroval během 12. evropského multidisciplinárního kongresu o urologických malignitách EMUC 2020 belgický řečník zjištění, která implikují, že z ozařování primárního tumoru u mužů s oligometastatickým karcinomem

 • Autologní slingy – stará zlatá technika?

  Během digitálního kongresu Mezinárodní společnosti pro kontinenci ICS 2020 přednášel o aktuálním managementu stresové inkontinence u žen prof. Christopher Chapple, BSc, MD, FRCS (Urol), FBSU, z University of Sheffield ve Velké Británii. Promítl kolegům také

 • Fluorescenční konfokální mikroskopie ex vivo

  Jedno ze sdělení kongresu ERUS-DRUS 2020, soustřeďujícího se na robotické technologie v urologii, se týkalo inovativní metody konfokální mikroskopie, která umožňuje digitalizaci zobrazovaných tkání v reálném čase a pohodlnou vzdálenou analýzu patologem. Metoda fluorescenční konfokální

 • Fibróza v močovém ústrojí a její dopady

  Na on-line kongresu Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) 2020 se hovořilo i o fibróze v dolních močových cestách a (mimo jiné) o jejím vlivu na funkci močového měchýře a jeho svaloviny. A samozřejmě také o důvodech pro její vznik. A o výzkumech

REKLAMNÍ SDĚLENÍ