krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Praktický průvodce pro lékaře, kteří pečují o pacienty s demencí a behaviorálními či psychologickými poruchami

VIDEA

Prof. Topinková radí, které antipsychotikum je pro seniory bezpečné

Které antipsychotikum má nízký výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků, relativně malý sedativní efekt a nízké riziko pádů a ortostatické hypotenze? Podívejte se na stručný komentář prof. MUDr. Evy Topinkové, CSc., z Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Další videa

 • Léčba insomnie geriatrické pacientky s depresí a chronickou bolestí

  Seznamte se s případem 79leté geriatrické pacientky, která trpí nespavostí a k tomu depresivní, úzkostnou a algickou symptomatologií. Jakou léčbu insomnie geriatr doporučil s ohledem na její stav a

 • Jak přistupovat k pacientům s postcovidovým syndromem?

  Jak správně diagnostikovat postcovidový syndrom a stratifikovat pacienty podle závažnosti postižení a potřeby následné péče? Jaké potíže pacienty po prodělaném COVID-19 dlouhodobě nejvíce trápí?

 • Špatný spánek a zdravotní komplikace – dvě strany jedné mince

  Jaké dopady má dlouhodobý neřešený nedostatek spánku? Co přispívá k rozvoji poruch spánku u seniorů a jaká rizika to pro ně představuje? A jaký je vztah mezi spánkem a

 • Půl tuctu rad pro prevenci nespavosti nejen v době COVID-19

  Kromě extrémní únavy, kašle či dušnosti a bolestí hlavy má téměř pětina pacientů po onemocnění COVID-19 přímé psychické následky, mezi které patří také nespavost. Poruchy spánku však byly v

 • Praktické rady, jak „dobíjet baterky“ a bránit se vyhoření

  Kde a jakým způsobem mohou lékaři nejen v dnešní nelehké době čerpat energii, optimismus a radost pro svou další práci i osobní život? Přinášíme konkrétní praktické rady z oblasti

 • Jak určit závažnost rizika COVID-19 u seniorů?

  Navzdory současnému oslabování pandemie COVID-19 by se nemělo zapomínat na nutnost zvýšené ochrany rizikových skupin obyvatel, mezi které v první řadě patří senioři. Jejich zvýšenou mortalitu dokládají i aktuální data ÚZIS ČR. Které faktory

 • Škodí seniorům více koronavirus, nebo péče hyperprotektivní rodiny?

  Jak v ordinaci komunikovat s hyperprotektivní rodinou Vašich starších pacientů? O praktické rady jsme požádali MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., uznávaného geriatra, který má současně zkušenosti s prací v ordinaci praktického lékaře.

 • Praktický lékař a bránění se péči u pacienta s demencí

  Bránění se péči je jeden z nejčastějších behaviorálních problémů u pacientů s těžším stupněm demence a bývá nezřídka příčinou selhání ošetřovatelské péče a následné institucionalizace nemocných. Jak postupovat v ordinaci praktického lékaře v případě pacienta s demencí, který se brání

 • Jak hovořit se seniory s poruchou chování a jejich blízkými?

  Jak by měl praktik postupovat, pokud získá u svého pacienta podezření na poruchu chování? Co poradit příbuzným, u jejichž blízké osoby se porucha chování rozvinula, a jaké chyby se v souvislosti s poruchami chování ve stáří v klinické praxi nejčastěji objevují?

 • Jak řešit agitovanost u pacientky s demencí v ordinaci PL?

  Poruchy chování patří do klinického obrazu demence všech typů. Jak postupovat v ordinaci praktického lékaře v případě pacientky s demencí, u které agitovanost znesnadňuje péči v domácím prostředí? Podívejte se na kazuistiku, která obsahuje podrobný diagnostický i terapeutický postup.

 • COVID-19 demaskoval problém poruch chování ve stáří

  Starší pacienti, věková skupina nejvíce ohrožená vážnými komplikacemi nebo smrtí v důsledku COVID-19, někdy vůbec netrpí typickými symptomy, jako jsou horečka, akutně vzniklý dráždivý kašel a dušnost. Nákaza virem SARS-CoV-2 se u nich