krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Kardiologický edukační portál, který Vám přináší aktuální, zajímavá i kontroverzní témata
jak v tradiční psané, tak inovativní multimediální podobě.

VIDEA

Jak v „době covidové“ v primární péči správně léčit hypertenzi?

Civilizační onemocnění naprosto zásadně ovlivňují morbiditu, mortalitu a kvalitu života nemocných, na to bychom v časech pandemie rozhodně neměli zapomínat! Je jasné, že v této oblasti nesou hlavní odpovědnost praktičtí lékaři a kardiologové. Kde jsou největší rezervy?

Další videa

 • I Vaši pacienti profitují ze současné léčby hypertenze a dyslipidemie

  Navzdory prodlužující se délce dožití tráví Češi téměř čtvrtinu života v chronické nemoci. Jak tuto nepříznivou statistiku vylepšit? Podle výsledků populačních studií pacienti výrazně profitují z časné diagnostiky a léčby hypertenze a dyslipidemie, jako

 • Pandemie je také šancí zdůraznit význam léčby hypertenze

  Jaký je skutečný význam hypertenze a antihypertenzní léčby ve vztahu k onemocnění COVID-19? Existují v této souvislosti mezi jednotlivými třídami antihypertenziv nějaké významné rozdíly a je třeba se obávat podávání inhibitorů ACE či sartanů? Jak by měl být

 • Volme vždy uváženě, méně je více!

  Za aktivní účasti emeritního primáře pražské Interní kliniky 3. LF UK a FTN MUDr. Luboše Kotíka, CSc., byl na nedávném XXVIII. kongresu České internistické společnosti (ČIS) v Brně přednesen blok s názvem Choosing Wisely neboli

 • Vakcinace proti COVID-19 – nejaktuálnější otázky a odpovědi

  V poslední době se řada praktických lékařů zapojila do očkování proti COVID-19. Kde objednávat vakcíny a další vybavení? Komu a po jaké době podávat třetí posilovací dávku – tzv. booster? A pro koho se hodí tzv. dodatečná dávka

 • Myokarditidy spojené s COVID-19 – jak je diagnostikovat v ordinaci praktického lékaře?

  Myokarditidy se v souvislosti s onemocněním COVID-19 – ale také očkováním proti němu – skloňují poměrně často. Myokarditida spojená s COVID-19 postihuje nemocné bez ohledu na věk a pro asi 7 % z nich je smrtící. U koho je riziko, že se

 • Proč kontrola hypertenze v ČR stále pokulhává?

  Léčba vysokého krevního tlaku (TK) je tématem, které se v hledáčku odborných společností ocitá poměrně často. Ostatně aktuálně existují celkem tři současně platné guidelines řešící toto téma. Čím jsou podle MUDr.

 • Akreditovaný test: Kardiorok 3 – ČKS 2021

  Ověřte si své znalosti v testu akreditovaném Českou lékařskou komorou a získejte 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

 • Jak COVID-19 postihuje kardiovaskulární systém?

  Je známo, že virus SARS-CoV-2, vedle dominantního postižení plicního parenchymu, interaguje i s buňkami dalších orgánových systémů, včetně kardiovaskulárního. Jakým mechanismem poškozuje koronavirová infekce myokard, jak často je u pacientů

 • Jak na provoz moderní internistické ambulance aneb trocha ekonomiky

  Základním cílem ambulantního specialisty je poskytnout pacientům kvalitní péči, kterou potřebují. Této mety však není snadné dosáhnout, pokud je opomínáno ekonomické fungování ambulance. Pouze ekonomicky zdravé a profitující praxe jsou schopné dlouhodobě

 • Co je nového v léčbě dyslipidemie a hypertenze?

  První den XV. jarní interaktivní konference (JIK), pořádané Společností všeobecného lékařství ČLS JEP od 3. do 5. září 2021 v Praze, zazněla v sekci „Novinky pro praktické lékaře“ přednáška prof. MUDr. Hany Rosolové, DrSc., z Centra

 • Prevence kardiovaskulárních komplikací u diabetiků – jak optimalizovat léčbu?

  Diabetici mají oproti běžné populaci téměř dvojnásobné riziko kardiovaskulárních (KV) komplikací – ať už jde o infarkt myokardu (IM), různé typy cévních mozkových příhod (CMP) nebo rozvoj ischemické choroby srdeční

 • Zvýšený tonus sympatiku a jeho vliv na rozvoj kardiometabolických chorob

  Krevní tlak (TK) i tepová frekvence (TF) jsou velmi důležitými determinantami kardiovaskulárního (KV) a kardiometabolického rizika. Obě tyto hodnoty velmi úzce souvisejí s aktivitou sympatického nervového systému (SNS) – a ta je zase do značné

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Servier - Lipertance Servier - Euvascor

 

DOPORUČUJEME

Akreditovaný test: Kardiorok 3 – ČKS 2021

Ověřte si své znalosti v testu akreditovaném Českou lékařskou komorou a získejte 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů.