krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství z českých i zahraničních kongresů.
Reportáže, rozhovory, výsledky nových studií i další zajímavosti z kardiologie.

VIDEA

ACC 2021: jaký bude nový základní lék pro léčbu srdečního selhání?

Které jsou dva hlavní závěry aktuálních ACC guidelines 2021? Jaké bude s největší pravděpodobností postavení gliflozinů v léčbě kardiaků se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí? Poslechněte si stručný komentář prof.

Prof. Prázný radí, jak nastavit spolupráci diabetologů a kardiologů

Jak by mohla vypadat spolupráce diabetologů a kardiologů při péči o nemocné se srdečním selháním? Na co si mají dávat lékaři pozor při podávání gliflozinů a jaké mohou popřípadě

CardioNews.cz se představuje svým čtenářům

Zajímá Vás, jaká témata najdete na novém portálu určeném široké kardiologické veřejnosti? A na co se můžete těšit z pohledu připravovaných multimediálních formátů? Podívejte se na krátké video, které CardioNews.cz


 • Strategie antitrombotické léčby u oběhově nestabilního pacienta s AIM

  Většina pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM) komplikovaným kardiogenním šokem nebo mimonemocniční zástavou oběhu je vyloučena z randomizovaných studií, takže evidence, jak efektivně léčit tyto nemocné, je relativně omezená.

 • Nová naděje pro kardiaky se srdečním selháním

  Glifloziny, neboli inhibitory SGLT2, prokázaly nejen výbornou antidiabetickou účinnost, ale v posledních studiích také významný kardioprotektivní efekt. Kdy je budou moci kardiologové předepisovat jako léky na srdeční selhání? Jaká by

 • Rok po infarktu myokardu – ukončit DAPT, nebo neukončit?

  Podle guidelines ESC 2019 má být duální protidestičková léčba zvážena pro dlouhodobou sekundární prevenci u nemocných s vysokým rizikem ischemických příhod a může být zvážena u nemocných s rizikem středně vysokým, v každém případě však pacienti

 • Novinky ve farmakoterapii srdečního selhání

  Kterým směrem kráčí farmakoterapie srdečního selhání? Je využitelná i k prevenci tohoto onemocnění?

 • Způsobí pandemie COVID-19 pandemii srdečního selhání?

  Jak moc se projeví pandemie COVID-19 v oblasti kardiovaskulární morbidity a mortality? Co mohou kardiologové u svých pacientů očekávat v blízké budoucnosti? A jaké nové léčebné možnosti mají kardiologové nově k dispozici?

 • Nejnovější doporučení pro diagnostiku srdečního selhání

  Jaká jsou platná doporučení pro diagnostiku srdečního selhání z roku 2018? Co se změnilo oproti dřívějším doporučením a co platí doposud? Které parametry je možné zohledňovat při diagnostice?

 • Měla by se u chronické ICHS preferovat farmakoterapie, nebo PCI?

  Je u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a středně těžkou nebo těžkou ischemií myokardu větším přínosem revaskularizace, nebo farmakoterapie? Vede invazivní přístup k nižšímu výskytu kardiovaskulárních cílových

 • Kardiovaskulární komplikace COVID-19

  Slovní spojení, jako jsou „komplikace COVID-19“, „těžký průběh COVID-19“, můžeme slyšet nebo číst v poslední době poměrně často. Kardiologové se setkávají s kritickým průběhem onemocnění COVID-19 většinou v podobě

 • Jak antidiabetika dobývají kardiologii?

  Kvůli probíhající pandemii onemocnění COVID-19 bychom neměli zapomínat ani na další, neméně nebezpečná onemocnění. O epidemii 21. století se mluví i v souvislosti s rostoucí prevalencí diabetu a chronického

 • THEMIS a TWILIGHT: benefity tikagreloru v různých klinických situacích

  Mohou diabetici se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, ale bez prodělaného infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody profitovat z léčby složené z tikagreloru a ASA? Co říkají výsledky studie THEMIS a

 • Covidí ambulance a nemocnice – tromboembolické komplikace po koronaviru

  Vivat! Nad koronou vítězíme! No… neplesejme předčasně, i když opětovné konání nevirtuálních lékařských kongresů by mohlo být blýskáním na lepší časy. Nebo alespoň příjemnou připomínkou „normálních časů“ a signálem odborné veřejnosti o tom, že zdravotníci si umějí poradit,

 • Vyšší dívčí: kombinace antitrombotik s minimalizací rizika krvácení

  Již od dob studie RE-DUAL je známo, že redukovaná dávka přímých perorálních antikoagulancií v kombinaci s duální protidestičkovou terapií nechrání pacienta s fibrilací síní před systémovými embolizacemi tak jako

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Brilique – AstraZeneca

Forxiga – AstraZeneca