krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Nové poznatky a klinické zkušenosti z diagnostiky a terapie karcinomu prsu určené onkologům v ambulancích i nemocnicích.

VIDEA

Praktická doporučení, jak v klinické praxi využívat multigenomických testů

Třetí sdělení, které na 17. konferenci St. Gallen International 2021 zaujalo MUDr. Markétu Palácovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně, a rozhodla se proto pro jeho komentář, byla přednáška prof. Martine Piccart, MD, PhD, z Institute Jules

Další videa

 • Boj o dva životy aneb léčba gynekologických malignit v těhotenství

  V průběhu poslední dekády se signifikantní nárůst incidence a koincidence těhotenství a maligních onemocnění těší zvyšujícímu se zájmu odborné veřejnosti. Vzhledem k omezeným možnostem protinádorové terapie u těhotných žen vyžaduje tato problematika úzkou mezioborovou spolupráci gynekologa,

 • Germinální ovariální nádory u dětí a adolescentů: rozmanitá etiologie, cílená léčba

  Ovariální karcinomy představují značně heterogenní skupinu onkologických onemocnění, jejichž incidence je u premenarcheálních dívek velmi nízká. I přes svou relativní vzácnost se však řadí k nejčastějším gynekologickým nádorům postihujícím generaci dívek do dvaceti let věku.

 • Smutné dědictví aneb hereditární nádorové syndromy

  Dědičné predispozice se na manifestaci nádorových onemocnění obvykle podílejí v rozmezí 5–10 %. Značně odlišná situace ale panuje v případě karcinomu ovaria, kde podíl hereditární formy často dosahuje až jedné čtvrtiny všech zaznamenaných případů. I přesto,

 • Zbytečné disekce axily aneb obavy z podléčení stále vítězí

  Během posledních 20 let došlo v chirurgické léčbě karcinomu prsu k výraznému ústupu od axilárních disekcí. Tento výkon byl tradičně prováděn u všech pacientek a byl považován za „stagingový“, nicméně u dvou třetin žen přinášel zjištění, že uzlinové

 • Jak řešit nežádoucí účinky palbociklibu?

  „Jsem ráda, že přichází doba, kdy díky nastavení úhradového mechanismu můžeme začít používat inhibitory CDK4/6 v každodenní klinické praxi. Doufám, že jejich širší uplatnění u žen s HR+/HER2– metastatickým karcinomem prsu nebude probíhat jako podle absurdního

 • Karcinom prsu a riziko nadléčení v adjuvanci

  Pozitivita estrogenních a progesteronových receptorů, grade nádoru, jeho proliferace či stav HER2. To jsou prediktivní a prognostické faktory, které musejí být důkladně vyšetřeny pro správné rozhodnutí o adjuvantní léčbě karcinomu prsu. Jejím cílem je snížení rizika relapsu onemocnění

 • Která fytofarmaka mohou interagovat s onkologickou léčbou?

  Česnek, ženšen, sója nebo heřmánek. Nejen mezi onkologickými pacienty je populární názor, že jakékoli přípravky získávané z přírodních zdrojů jsou zdraví neškodné a mohou na něj mít jen pozitivní efekt. Postrádají však informace o tom, že právě

 • Ovlivňuje podávání palbociklibu další linie?

  „Když rozhodujeme o terapii metastatického karcinomu prsu, vždy musíme dopředu uvažovat i o tom, jak budeme v léčbě pokračovat dál. A to hlavně u HR+ pacientek, které mají za sebou již několik předchozích linií,“ konstatovala MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., z Kliniky komplexní onkologické

 • I emoce mohou zásadně měnit progresi nádorového onemocnění

  Diagnóza onkologického onemocnění s sebou nepochybně přináší velké množství emocí. Převážná část z nich je negativních, přičemž několik recentních studií poukazuje na fakt, že pokud působí dlouhodobě, mají i negativní dopad na imunitní systém a další pochody

 • Proč pacienti přistupují k alternativní medicíně?

  Zájem nejen onkologicky nemocných o alternativní možnosti léčby se v posledních letech stále zvyšuje. Ukazuje se, že zhruba tři čtvrtiny pacientů užívají potravinové doplňky a metody alternativní medicíny, aniž by o tom informovaly svého ošetřujícího lékaře. Drtivá většina z nich

 • Aktuální postavení palbociklibu v tuzemské onkologické praxi

  Letos v lednu bylo formulováno společné stanovisko VZP ČR a České onkologické společnosti ČLS JEP, které upravuje doporučené podmínky pro použití inhibitorů cyklin-dependentních kináz 4 a 6 (CDK4/6) při léčbě žen s HR+/HER2– neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

 • Léčba karcinomu prsu u žen starších 70 let? Hlavně neškodit!

  Ačkoli je více než třetina žen s karcinomem prsu ve věku nad 70 let (a 10 % dokonce nad 80 let), stojí tato skupina pacientek dosud stále tak trochu na okraji zájmu. O to víc u ní platí, že při zvažování léčby je třeba individuální přístup

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - IBRANCE

 

DOPORUČUJEME

Volba CDK4/6i závisí i na bezpečnosti

Kongres European Society for Medical Oncology, pořádaný v Madridu jako Virtual ESMO 2020, otevřel řadu témat. Jedním z nich byla i bezpečnost léčiv, která vstoupila do klinické praxe poměrně nedávno. Terapeutické rozhodování by mělo být založeno nejen

DOPORUČUJEME

CDK4/6i: klinické studie vs. data z reálné praxe

Ve svém po internetu přenášeném sdělení se během kongresu ESMO 2020 Univ.-Prof. Dr. med. Nadia Harbecková z Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Brustzentrum), Klinikum der Universität München (SRN) podrobněji zaměřila na význam analýz farmakoterapie realizovaných na základě dat z reálné praxe. Mohou


Péče o nemocné s onkologickým onemocněním v soukromém centru

S MUDr. Karolinou Kašparovou jsme během koronavirové krize natočili rozhovor v soukromém Centru klinické onkologie Kladno. K tomu, abychom se mohli do jinak velmi vytíženého centra podívat, nám pomohl