krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Nové poznatky a klinické zkušenosti z diagnostiky a terapie karcinomu prsu určené onkologům v ambulancích i nemocnicích.


 • Predikce odpovědi na léčbu karcinomu prsu? Díky multigenovým testům je možná

  Klinická praxe v onkologii se v poslední době stále více soustřeďuje na precizní medicínu, která umožňuje léčbu doslova ušitou na míru konkrétnímu nemocnému. Nedílnou součástí personalizace pak logicky musí být klinická diagnostika založená

 • Antikoagulace onkologicky nemocných

  „U onkologických pacientů hrozí vyšší riziko tromboembolie i její recidivy a také vyšší riziko krvácení při antikoagulační léčbě,“ konstatovala v Brně na již opět prezenčně konaném XXX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti doc. MUDr. Jana

 • Indikace a dostupnost psychiatrické péče v onkologii

  Doba přežívání pacientů s nádorovými onemocněními se výrazně prodlužuje. Onkologické onemocnění ale zpravidla není tou jedinou diagnózou, s níž se pacient léčí. U mnoha nemocných dochází k rozvoji sekundárních psychických příznaků, které mohou být dány jak

 • Inhibitory CDK4/6 v léčbě mBC – proč jsou potřeba?

  Až 50 % pacientek s HR+/HER2– metastatickým karcinomem prsu (mBC) vykazuje de novo rezistenci k hormonální léčbě první linie; u zbývající části dochází k relapsu z důvodu rezistence získané. Kombinace HR s inhibitory CDK4/6 (CDK4/6i) znamená pro tyto

 • Generační rozvrstvení pracovních týmů aneb „proč jsou mladí tolik jiní“

  Setkávání různých generací v jednom týmu může vést k problémům. Jak se jim vyhnout? Jedině tak, že se vedoucím týmů podaří pochopit nejvýznamnější okolnosti, které ovlivňují motivaci pracovníků „nových generací“, včetně jejich generačních

 • Inhibitory CDK4/6 a jejich místo v adjuvantní léčbě časného karcinomu prsu

  Kdy je vhodné v adjuvantní terapii časného karcinomu prsu (eBC – early breast cancer) zvážit použití kombinace hormonální terapie (HT) a inhibitorů CDK4/6 (CDK4/6i)? Z výsledků velkých studií vyplývá, že tato léčba vede u pacientek

 • Inhibitory CDK4/6 – mezinárodní zkušenosti z klinické praxe a co si z nich odnést

  Zavedením inhibitorů CDK4/6 (CDK4/6i) do léčby pacientek s HR+/HER2– metastatickými tumory prsu (mBC) začala doslova nová éra. Tato léčiva byla schválena na základě pozitivních výsledků velkých klinických studií – jaká je s nimi ale zkušenost

 • Znamená viscerální postižení u HR+/HER2– tumorů prsu automatickou indikaci chemoterapie?

  Existuje pro pacientky s metastatickým postižením viscerálních orgánů u HR+/HER2– tumorů prsu (BC) alternativa chemoterapie? V dnešní době již naštěstí ano – a co víc, dle dat ze studií i výsledků z reálné praxe alternativa vysoce účinná. I v tuzemsku

 • Chirurgické výkony v oblasti prsu aneb operovat, nebo jen sledovat?

  Kromě maligních nádorů může v prsu vznikat celá řada benigních lézí, o nutnosti jejichž odstraňování lze vést diskuse – jde například o benigní papilomy, sklerotizující adenózu prsu či radiální jizvu. Které mohou v prsu

 • Nové léky k terapii karcinomu prsu: výběr nejzajímavějších studií

  Paleta možností léčby pokročilého i metastatického karcinomu prsu (BC) se stále rozšiřuje – především díky pozitivním výsledkům studií. O těch nejzajímavějších pracích fáze III zaměřených na inhibitory CDK4/6 (CDK4/6i), inhibitory PARP (PARPi) či léčbu

 • Zaostřeno na radioterapii karcinomu prsu

  Léčba zářením má své místo jak v terapii časného karcinomu prsu (BC), tak při nemoci pokročilé a metastatické. Má pozitivní vliv nejen na lokální kontrolu, ale také na celkové přežití (OS). S jakými léčebnými režimy se lze v terapii

 • Benefity inhibitorů CDK4/6 u pacientek s HR+/HER2– mBC s kostním postižením

  Léčiva na bázi inhibitorů CDK4/6 (CDK4/6i) lze s výhodou indikovat u pacientek s viscerálními metastázami při HR+/HER2– metastatickém karcinomu prsu (mBC). Jaké výhody však tyto léky přinášejí pro nemocné s čistě kostním postižením? Je vhodné je v této situaci

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - IBRANCE

 

DOPORUČUJEME

Volba CDK4/6i závisí i na bezpečnosti

Kongres European Society for Medical Oncology, pořádaný v Madridu jako Virtual ESMO 2020, otevřel řadu témat. Jedním z nich byla i bezpečnost léčiv, která vstoupila do klinické praxe poměrně nedávno. Terapeutické rozhodování by mělo být založeno nejen

DOPORUČUJEME

CDK4/6i: klinické studie vs. data z reálné praxe

Ve svém po internetu přenášeném sdělení se během kongresu ESMO 2020 Univ.-Prof. Dr. med. Nadia Harbecková z Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Brustzentrum), Klinikum der Universität München (SRN) podrobněji zaměřila na význam analýz farmakoterapie realizovaných na základě dat z reálné praxe. Mohou


Péče o nemocné s onkologickým onemocněním v soukromém centru

S MUDr. Karolinou Kašparovou jsme během koronavirové krize natočili rozhovor v soukromém Centru klinické onkologie Kladno. K tomu, abychom se mohli do jinak velmi vytíženého centra podívat, nám pomohl