krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat nebo předepisovat.

Potvrzuji

Odborné zpravodajství informující o aktuálním dění ve světě mnohočetného myelomu.

VIDEA

Důležité je částečné snížení intenzity režimů
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. –

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jistě víte, čeští hematologové reagovali na proběhlou pandemii COVID-19 řadou opatření, a také přípravou publikace (viz obrázek) pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D., z

Další videa

 • Identifikace nemocných v pacientských databázích může být svízelná

  Moderní medicína často využívá data získaná retrospektivní analýzou pacientských databází. Validita těchto údajů je však závislá na správné identifikaci nemocných, kteří trpí konkrétní chorobou, a v dnešní době bohužel

 • Moderní léčba dělá z mnohočetného myelomu chronické onemocnění

  Prognóza mnohočetného myelomu se v poslední době dramaticky zlepšila, medián přežití se pohybuje kolem 8 let a někteří nemocní se dokonce dostávají do dlouhodobé remise.

 • Citace10

  „Mnohočetný myelom stojí na počátku historického zlomu, kdy začínáme hovořit o možnosti vyléčitelnosti.“MUDr. Jan Straub1. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

 • Citace01

  „Mnohočetný myelom stojí na počátku historického zlomu, kdy začínáme hovořit o možnosti vyléčitelnosti.“MUDr. Jan Straub1. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

 • Nová léčiva zásadně prodlužují přežívání nemocných s mnohočetným myelomem

  Terapie mnohočetného myelomu zaznamenává aktuálně velmi dynamický vývoj. Na trh se dostávají přípravky především ze skupiny inhibitorů proteazomu a imunomodulačních látek, které signifikantně prodlužují celkové přežití postižených.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ