krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

VIDEO

Zasáhla pandemie COVID-19 i do osudu pacientů s infarktem myokardu?

Přidáváme další názor do ankety, kde se lékaři ptají lékařů. Slovo ve svém příspěvku předal minule prof. Michal Vrablík kolegovi prof. MUDr. Aleši Linhartovi, DrSc., předsedovi České kardiologické společnosti, a zeptal se ho, zda již máme data

Další videa
ČLÁNKY A REPORTÁŽE

 • Ambulantní léčba plicní embolie – kolik je možno ušetřit s DOACs?

  Dle dat Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS, 2016) je v České republice ročně hospitalizováno cca 8 500 pacientů s plicní embolií (PE), jejichž průměrná ošetřovací doba činí 8,3 dne a střední věk 67,3 roku. Daly by se nějak

 • Přímá antikoagulancia v léčbě tromboembolické nemoci

  Ve svém sdělení v rámci 44. angiologických dní se doc. MUDr. Debora Karetová, Ph.D., věnovala i využití přímých antikoagulancií (DOACs) v léčbě tromboembolické nemoci (TEN): „Ve studii AMPLIFY s apixabanem trpělo žilní trombózou téměř 6 400 pacientů a též u těch s ilikofemorálními tromby

 • Přerovského cena 2019 do Plzně!

  Přerovského cenu letos za autorský kolektiv II. interní kliniky LF UK a FN Plzeň převzala doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., s níž jsme přinesli i krátký videorozhovor o její vědecké práci, natočený přímo v salónku Berlin dejvického hotelu Diplomat

 • Antikoagulace pomocí DOACs u polymorbidních pacientů

  Přímá perorální antikoagulancia (DOACs) jsou schválena v sekundární prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní (FS) a evropskými guidelines z roku 2016 jsou po splnění příslušných kritérií doporučena jako léčba první volby.

 • Hloubkový pohled na hlubokou žilní trombózu

  Doc. MUDr. Debora Karetová, Ph.D., přednáší na téma Specifické situace v terapii hluboké žilní trombózy. V této souvislosti zdůraznila především následující: „Specifickými situacemi v antikoagulační léčbě u trombóz míníme především léčbu patologií většího rozsahu, například plicní embolie

 • Úloha angiologa v léčbě syndromu diabetické nohy

  U diabetiků je vznik infekce, ulcerace nebo destrukce tkání nohou asociován s diabetickou neuropatií a různým stupněm ischemické choroby dolních končetin. Riziko amputace je vysoké – v ČR má diabetickou nohu 24,1 % pacientů a z nich k amputaci dochází u 38,7 %. V sále

 • Vybrané klinické situace v prevenci CMP u fibrilujících pacientů

  Přímá perorální antikoagulancia (DOACs) jsou schválena v sekundární prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní (FS). Následující text je zaměřen na některé klinické situace a léčebné metody, které se použití DOACs v této indikaci týkají.

 • Sekundární prevence ICHS v ambulantní péči

  V současnosti se v ČR pohybuje okolo 85 000 pacientů po infarktu myokardu, se zlepšujícím se přežíváním akutních koronárních syndromů jich však dramaticky přibývá – odhadem každý rok o 14 000 navíc. S touto skutečností nabývá

 • Žilní tromboembolie jako značná komplikace u nastávajících maminek

  Ač je gravidita jevem zcela fyziologickým, znamená pro organismus ženy značnou zátěž a přináší s sebou řadu změn. Tento stav je doprovázen zvýšenou prokoagulační tendencí, způsobenou nárůstem hladiny srážecích faktorů v krvi budoucí rodičky.

 • Některé klinické situace a kontroverze v antikoagulační léčbě žilního tromboembolismu

  Pojďme se společně podívat na některé speciální klinické stavy spojené s žilním tromboembolismem (VTE), vysvětleme si všechny kontroverze, které je leckdy mohou provázet, a nastiňme si jejich správné antikoagulační řešení.

 • Detekce poruch srdečního rytmu – zaměřeno na fibrilaci síní

  Na letošním 3. sjezdu České asociace ambulantních kardiologů v olomouckém hotelu Clarion vystoupil s poutavým sdělením o moderních trendech v detekci srdečních arytmií prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA. Zaměřil se především na subklinické formy

 • Synkopa – nová doporučení pro diagnostiku a léčbu

  Synkopa není až tak zřídkavá – alespoň jednou za život ji zažije 40 % lidí a 50 % hospitalizovaných pacientů je z nemocnice propuštěno, aniž by byla zjištěna příčina tohoto stavu (i když tito nemocní v průměru navštíví 3 specialisty a absolvují

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis