krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kardiovaskulární zpravodajství

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

VIDEO

Zasáhla pandemie COVID-19 i do osudu pacientů s infarktem myokardu?

Přidáváme další názor do ankety, kde se lékaři ptají lékařů. Slovo ve svém příspěvku předal minule prof. Michal Vrablík kolegovi prof. MUDr. Aleši Linhartovi, DrSc., předsedovi České kardiologické společnosti, a zeptal se ho, zda již máme data

Další videa
ČLÁNKY A REPORTÁŽE

 • Data o antikoagulaci? Ohlédněme se o pár let zpět…

  Jak mimo jiné řekla během virtuálního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2021 prof. Isabelle van Gelder, MD, PhD, z University Medical Center v nizozemském Groningenu ve svém sdělení o vyvažování rovnováhy mezi rizikem a benefity

 • Je COVID-19 vskutku jen pandemie, či rovnou syndemie?

  Přednášející Héctor Bueno, MD, PhD, působící ve výzkumné sekci kardiologického oddělení jedné z madridských nemocnic, se během svého „virtuálního“ sdělení zamyslel nad tím, zda není (z pohledu zdravotní péče) pandemie COVID-19 přímo syndemií.

 • Infekce vaskulárních graftů – noční můra cévních chirurgů

  Pro většinu cévních chirurgů a endovaskulárních specialistů jsou infekce cévních štěpů palčivým tématem, ne-li noční můrou. Nedosti na tom, že donedávna se jejich řešení ani nijak komplexněji nevěnovala žádná odborná klinická doporučení. Situace se však

 • Prevence tromboembolismu bez antikoagulace?

  Antikoagulancia jsou v prevenci trombóz velkými pomocníky, při dlouhodobém užívání však mají na organismus i určité nepříznivé účinky, což mnohdy snižuje adherenci pacientů. Bylo by možné zajistit prevenci tromboembolismu bez antikoagulační léčby? Alespoň u fibrilace síní?

 • Trvalá antikoagulační léčba u osob absolvujících koronární angioplastiku?

  S tím, jak v odborné obci narůstá povědomí o správné léčbě fibrilace síní a využívání antikoagulancií u takto nemocných, narůstají také počty antikoagulovaných nemocných, kteří přicházejí do zdravotnických zařízení na koronární angioplastiku (PCI). Jak k nim přistupovat?

 • „Kolik“ fibrilace už je příliš?

  Jak intenzivní fibrilace síní opravňuje lékaře k tomu, aby u pacienta zahájili antikoagulační léčbu? Je to možné změřit? Zvážit? A co vše zvažovat při jejím podávání? Stává se, že pacientovi s fibrilací síní není podána žádná antikoagulační

 • Cerebrovaskulární aspekty fibrilace síní z pohledu kardiologa i nefrologa

  Která nevirová epidemie se na nás řítí nyní? Údajně epidemie fibrilace síní. Současná prevalence v dospělé populaci se odhaduje v rozmezí 2–4 %, nicméně s rostoucí délkou života a intenzivnějším screeningem se do roku 2060 očekává dvoj- až trojnásobný nárůst,

 • Antitrombotická léčba po chlopenních intervencích – dočkáme se změny?

  V platných guidelines Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro management léčby pacientů po katetrizační implantaci aortální chlopně z roku 2017 se odrážejí nashromážděné důkazy o přínosu antitrombotické terapie u těchto nemocných. Od té doby však již bylo realizováno

 • Souvislosti autoimunitních onemocnění s vyšším kardiovaskulárním rizikem

  Může kardiovaskulární (KV) riziko korelovat s výskytem autoimunitních nemocí? Bezpochyby – u pacientů s revmatoidní artritidou je KV mortalita 2× vyšší než v běžné populaci – toto chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění (především) kloubů se přitom objevuje

 • Jak se vlastně staví guidelines k antikoagulaci obézních?

  Sarah E. Slone, autorka jednoho z podnětných sdělení na virtuálním kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC), shrnula pohled odborných doporučení na antikoagulační léčbu obézních pacientů trpících fibrilací síní. Jakou strategii u nich zvolit? A monitorovat

 • Trvalá antikoagulační léčba u osob absolvujících perkutánní koronární intervenci?

  S tím, jak v odborné obci narůstá povědomí o správné léčbě fibrilace síní a využívání antikoagulancií u takto nemocných, narůstají také počty antikoagulovaných jedinců, kteří přicházejí do zdravotnických zařízení absolvovat koronární angioplastiku (PCI). Jak k nim

 • Dozrál čas na personalizovanou léčbu fibrilace síní?

  Současná doporučení pro diagnostiku a management léčby fibrilace síní nabízejí myšlenku tzv. integrované péče, která mimo jiné spočívá v interdisciplinární spolupráci. V jejím centru má stát pacient s touto poruchou srdečního rytmu, jenž má

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis