krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Kardiologický edukační portál, který Vám přináší aktuální, zajímavá i kontroverzní témata
jak v tradiční psané, tak inovativní multimediální podobě.

VIDEA

Co nám o léčbě hypertenze říkají nejnovější doporučení?

Z důvodu efektivnějšího a rychlejšího dosažení cíle upřednostňují evropské i české guidelines pro léčbu arteriální hypertenze jako iniciální terapii dvojkombinaci inhibitoru ACE nebo AT1 blokátoru v kombinaci s blokátorem kalciového kanálu či diuretikem. Jestliže dvojkombinační léčba

Další videa

 • Kontroverze v doporučeních pro léčbu srdečního selhání

  Které nové léčebné možnosti mohou kardiologové využít v léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí a kdy se dočkáme úhrad účinných léků i pro pacienty se zachovalou ejekční frakcí? Proč nepodceňovat časnou diagnostiku srdečního selhání a podporovat

 • „Maligní kombinace“ hypertenze a diabetu – jak ji správně léčit?

  Prevalence diabetes mellitus (DM) v Evropě narůstá. Kromě 60 milionů diabetiků, z nichž 95 % má DM 2. typu (DM2), žije na tomto kontinentu dalších 60 milionů jedinců s prediabetem. Hypertenze rozvoj DM2 většinou předchází,

 • Farmakoterapie hypertenze v těhotenství – na co si dát pozor?

  Těhotenství představuje období, kdy v těle dochází k řadě fyziologických změn. Přestože jednou z nich je snížení systémové vaskulární rezistence, pokles krevního tlaku (TK) je dle výsledků nových studií pouze minimální; hypertenze naopak patří k poměrně

 • Management léčby fragilních pacientů s hypertenzí – na co se zaměřit?

  Guidelines pro léčbu hypertenze u většiny pacientů doporučují podání dvojkombinací již v iniciální terapii. Jak je tomu ale v případě velmi letitých, fragilních, tj. křehkých, pacientů? Nakolik agresivně je u těchto jedinců nutné hypertenzi léčit –

 • Co říkají nová data o vlivu sportování na zdraví kardiaků?

  Je známo, že sedavý způsob života může mít na život kardiaků negativní dopad, jak z hlediska fyzického, tak i psychického. Naopak mírná zátěž by měla jejich kardiovaskulárnímu (KV) systému svědčit. A jak je to u vysoce aktivních sportovců

 • Úmrtí a opakované hospitalizace kardiaků – vliv nemoci COVID-19 a postcovidového syndromu

  Stále narůstající množství elektronických dat, obíhajících ve zdravotnických systémech, umožňuje nejen podrobně studovat jejich mechanismy a procesy, ale také význam rizikových faktorů, vyhodnocovat účinnost léčby, přispívat k tvorbě guidelines a vylepšování terapeutických postupů, a analyzovat

 • Nemocniční interna nevyhyne, ale ambulantní bez přívlastku ano!

  MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., který vede Interní oddělení Nemocnice Znojmo a na loňském, XXVIII. kongresu České internistické společnosti (ČIS) řídil programový výbor, pro Kongres-online.cz exkluzivně komentuje to nejzajímavější, co na tomto významném odborném setkání

 • Rizika pro diabetika: krevní tlak, glykemie, nebo cholesterol?

  Nejvíce diabetiků stále umírá na kardiovaskulární (KV) onemocnění. Potvrzuje se, že prognózu pacientů s diabetem 2. typu lze zlepšit, nebo dokonce přiblížit úrovni běžné populace, pokud je dosaženo optimální hodnoty glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku

 • Vše, co jste kdy chtěli vědět o měření krevního tlaku (a teď se to dozvíte!)

  Máte za to, že jste si ohledně měření krevního tlaku (TK) už všechno důležité přečetli? Že Vás už nic nemůže překvapit? Prof. Jan Filipovský, přednosta II. interní kliniky LF UK a FN Plzeň, náš

 • I Vaši pacienti profitují ze současné léčby hypertenze a dyslipidemie

  Navzdory prodlužující se délce dožití tráví Češi téměř čtvrtinu života v chronické nemoci. Jak tuto nepříznivou statistiku vylepšit? Podle výsledků populačních studií pacienti výrazně profitují z časné diagnostiky a léčby hypertenze a dyslipidemie, jako

 • Pandemie je také šancí zdůraznit význam léčby hypertenze

  Jaký je skutečný význam hypertenze a antihypertenzní léčby ve vztahu k onemocnění COVID-19? Existují v této souvislosti mezi jednotlivými třídami antihypertenziv nějaké významné rozdíly a je třeba se obávat podávání inhibitorů ACE či sartanů? Jak by měl být

 • Volme vždy uváženě, méně je více!

  Za aktivní účasti emeritního primáře pražské Interní kliniky 3. LF UK a FTN MUDr. Luboše Kotíka, CSc., byl na nedávném XXVIII. kongresu České internistické společnosti (ČIS) v Brně přednesen blok s názvem Choosing Wisely neboli

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Servier - Cosyrel