krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji

Pravidelné aktuality ze světa dermatologie, novinky z kongresů a sympozií, důležité poznatky, moderní léčebné postupy.

VIDEA

Podruhé o léčbě psoriázy v pediatrické populaci

Ve druhé části série videí, zabývajících se novinkami z oblasti léčby pediatrické psoriázy, se po tématu epidemiologie a komorbidit tohoto onemocnění MUDr. Filip Rob, Ph.D., z Dermatovenerologické kliniky 2. LF

Další videa

 • Léčba chronické spontánní urtikárie anti-IgE protilátkami

  Na 29. kongresu EADV zazněly i informace z mnoha významných oblastí dermatovenerologie! PD Dr. Alexander Eggel, PhD, z Bernské univerzity zazoomoval na molekulární úroveň vzniku příznaků chronické spontánní urtikárie. Jakou roli v jejich léčbě sehrávají protilátky

 • Aspekty bezpečnosti léčby psoriázy u dětí

  Bezpečí pacientů, zejména pokud jde o děti, je jistě prioritou každého terapeuta. K léčbě psoriázy se u dětí v současnosti používá několik přípravků ze skupiny konvenční nebo biologické systémové

 • Rizika nedostatečné léčby dětské psoriázy

  Psoriáza má nejen zásadní vliv na kvalitu života pediatrických pacientů, je ale také spojena se vznikem mnoha komorbidit, které zvyšují kardiovaskulární riziko takto postižených osob. Mohla by časná agresivní

 • Jak se IgE podílí na rozvoji symptomů chronické spontánní urtikárie a jaké jsou výhledy do budoucna?

  V rámci loňské virtuální Evropské akademie dermatovenerologie (EADV) proběhlo sympozium, které bylo věnováno chronické spontánní urtikárii. Předsedající, Prof. Dr. med. Marcus Maurer z Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie nemocnice Charité –

 • Nádory kůže a nové onkologické trendy

  Kožní lymfomy, paraneoplastické a poléčebné kožní změny, nemelanomové nádory kůže (NMSC) a samozřejmě melanom (MLN) – to jsou čtyři hlavní oblasti, v nichž se onkologie střetává s dermatologií. Jaké

 • Chronická žilní choroba a její komplikace

  Chronické žilní onemocnění (CVD) je epidemií 21. století. S projevy této choroby, kam patří teleangiektázie, varikózní žíly a v horším případě také edémy a ulcerace, se během života setká až 80 % dospělých. Za rizikové faktory jsou

 • Metotrexát v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy

  Pro koho je metotrexát vhodný a jak ho dávkovat? Následující komentář vznikl na základě přednášky MUDr. Jana Huga z Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze, která byla připravena pro virtuální Akademii biologické léčby a přednesena

 • Jaká je skutečná kvalita života pacientů s psoriázou?

  Ačkoliv se psoriáza v posledních letech stala jedním z hlavních předmětů zájmu dermatologů, její vliv na kvalitu života nemocných je stále podceňován. Vnímání dopadů této choroby se mezi lékaři a pacienty značně liší. Viditelnost onemocnění má

 • Čím dříve, tím lépe aneb jaké jsou současné možnosti léčby lymfedému?

  Lymfedém je chronické, postupně progredující onemocnění lymfatického systému, otok s vysokým obsahem proteinů, který omezuje hybnost a deformuje postiženou oblast. Jeho dopad na kvalitu života je nepochybně značný – tvrzení, že jde o neléčitelné onemocnění, je však

 • Jak komunikovat s pacientem o systémové léčbě?

  Systémová léčbu psoriázy je doporučována pacientům se středně těžkou až těžkou formou této nemoci. Co ale pojem „středně těžká až těžká“ vlastně znamená? Je to konkrétní skóre PASI či určitá hodnota indexu DLQI? Existují další hlediska, která je třeba

 • Jak léčit psoriázu v souvislosti s komorbiditami?

  Jak léčit psoriázu v souvislosti s komorbiditami? Na která léčiva je třeba si dávat pozor? V dalším textu, který vznikl na základě přednášky MUDr. Martiny Matzenauer z Kožního oddělení Nemocnice

 • Vybrané komorbidity psoriázy od GIT po deprese, které by měly dermatology zajímat

  Jak často trpí pacienti s psoriázou také nespecifickými střevními záněty? Je opravdu nutné sledovat renální clearence u psoriatických pacientů? A jak u dermatologického pacienta rozeznat deprese? Odpovědi jsme našli

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

www.medici-h.cz