krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » Kongres ČIS

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

Kongres ČIS

Články a videa

 • Mohou pacientům ublížit příliš nízké hodnoty LDL-cholesterolu?
  prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. –

  „V souvislosti s nově publikovanými doporučeními pro management dyslipidemií se do popředí dostává otázka razantnosti snižování hladin aterogenních lipidů,“ uvádí svůj komentář ke strategii hypolipidemické léčby prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní

 • Léčba akutní plicní embolie pohledem internisty

  Diferenciální diagnostika akutní dušnosti a/nebo bolestí na hrudi je denním chlebem internisty na příjmové ambulanci – to je přesná formulace ze sdělení MUDr. Zdeňka Monharta, Ph.D., působícího na Interním oddělení Nemocnice Znojmo, které přednesl na nedávném stěžejním českém internistickém

 • Dušný pacient a jeho léčba
  MUDr. Luboš Kotík, CSc. –

  MUDr. Luboš Kotík, CSc., z Interní kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze během XXVI. kongresu České internistické společnosti krátce zmínil přístup k léčbě dušnosti pacientů se zachovalou ejekční frakcí.

 • Plicní komplikace biologické léčby

  Biologika jsou schopná držet pod kontrolou řadu chronických onemocnění, která v minulosti nekončila právě příznivě. Tato léčiva ale mají i svou druhou tvář. Tím, že cíleně zasahují do imunitního systému, což je žádoucí, jej také velmi specificky poškozují,

 • Složité případy v oblasti antikoagulace

  Složitým otázkám v oblasti antikoagulační léčby se ve svém sdělení na XXVI. sjezdu ČIS ČLS JEP věnoval prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, z I. interní kliniky – kardiologické při LF UP a FN Olomouc. Pojďme se podívat, kterým pacientům vlastně podat přímé

 • Diferenciální diagnostika ulcerace končetin

  Ulcerace na končetinách nejen že snižují kvalitu života nemocného bolestivostí, otokem, sekrecí či nutnými častými převazy rány/ran, ale často jsou i projevem přítomnosti jiného onemocnění. Především však také u ischemických lézí dochází k ohrožení samotné

 • ASA a duální antikoagulační terapie. Ano, či ne?
  MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D. –

  MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., z Kardiologického centra AGEL v Pardubicích hovoří během XXVI. sjezdu v prostorách pražského Kongresového centra o tom, co české internisty velmi zajímá – jak na kombinované podávání antiagregancií a antikoagulancií u pacientů po výkonu na tepnách myokardu.

 • Koronární intervence u pacientů na trvalé antikoagulaci

  Čím dál častěji se lékaři setkávají s pacienty léčenými antikoagulační terapií, kteří vyžadují intervenční zákrok na tepnách myokardu. A to nejen proto, že se úroveň koronárních intervencí u nás vyvinula do té míry, že je možno každoročně provést až 23 000 těchto

 • Slovenský příspěvek k výzkumu interakcí DOACs

  Dlouhodobá antikoagulační léčba je spojena se zvýšeným rizikem vzniku náhlého gastrointestinálního krvácení, proto jsou antikoagulancia často předepisována i v kombinaci s inhibitory protonové pumpy. Výsledky nedávných farmakokinetických studií však upozornily na možnost vzniku vzájemné interakce

 • Co nového se urodilo ve vnitřním lékařství?

  Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, z I. interní kliniky – kardiologické při LF UP a FN Olomouc okomentoval v kuloárech pražského kongresu ČIS 2019 tři pro něj zásadní novinky z letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), které by měly zajímat internisty a kardiology v terénu.

 • Známá neznámá humánní mikrobiota

  Může mikrobiota či mikrobiom ovlivňovat imunitní nebo kardiovaskulární systém? A proč by neměly? Dozajista to již poměrně dlouho dělají. Mikrobiální osídlení těl savců se vyvíjelo a adaptovalo desítky milionů let a hraje důležitou roli ve fyziologických i patologických procesech

 • Antitrombotická léčba pacientů s fibrilací síní po PCI ve světle nových studií

  Fibrilace síní a akutní koronární syndrom či stav po perkutánní koronární intervenci – sejdou-li se u nemocného obě tyto diagnózy, jde o indikaci k podání duální protidestičkové léčby v kombinaci s antikoagulancii. Tato trojitá terapie s sebou

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis