krížik Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Potvrzuji
kongres-online » Kongresy » České kardiologické dny

Odborné zpravodajství a reportáže z kongresů s kardiologickou tematikou fokusované na antitrombotickou terapii a srdeční selhání.

České kardiologické dny

Články a videa

 • Nemocní s fibrilací síní v rukou neurologa a kardiologa

  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO, z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze vystoupil na Českých kardiologických dnech 2019 v Praze poté, co ústy prof. M. Táborského zazněla nová data o fibrilaci síní v České republice: „V naší zemi až 22 % pacientů žije po prodělané

 • Úskalí antikoagulační léčby

  V současné době disponujeme třemi základními skupinami antikoagulačních léčiv. Otázek je mnoho: Po kterých z nich sáhnout a kdy? V jaké situaci ne? A jak se zachovat v komplikovanějších situacích? Je těhotenství komplikovanější situace? Co na to guidelines? A nové

 • Stručný výtah z úryvku zestručněné verze guidelines 2019

  Nové guidelines pro management dyslipidemie, vydané v roce 2019 Evropskou kardiologickou společností (ESC) a Evropskou společností pro aterosklerózu (EAS), ještě „utáhly kohouty“ přípustnému obsahu tuků v našich (a pacientských) cévách. Kam tohle povede? Dostaneme se skutečně v koncentracích lipidů na černou

 • Role ambulantního kardiologa v péči o nemocné s fibrilací síní

  MUDr. Jiří Veselý z Kardiologické ambulance EDUMED, s. r. o., v Broumově ve svém krátkém komentáři shrnul hlavní úkoly ambulantního kardiologa pečujícího o pacienta s fibrilací síní. Uvedl, že kromě správné volby antikoagulační terapie je potřeba také

 • Bezpečná léčba osob s akutním koronárním syndromem a fibrilací síní

  V průběhu nedávných Českých kardiologických dnů přednesla poutavé sdělní také prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., z III. interní – kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze. Citovala i některé analýzy, které teprve aktuálně míří do odborných periodik, a zaměřila se především

 • Novinky v doporučeních ESC pro léčbu plicní embolie

  V právě uplynulém roce 2019 spatřily po pěti letech světlo světa další guidelines Evropské kardiologické společnosti (ESC) i pro oblast diagnostiky a léčby akutní plicní embolie. Změn je mnoho a jsou významné, některá doporučení

 • Ne nevýznamná role ambulantních kardiologů v léčbě pacientů s fibrilací síní

  Na letošních Českých kardiologických dnech v pražském hotelu Pyramida vystoupil i MUDr. Jiří Veselý z Kardiologické ambulance EDUMED, s. r. o., v Broumově, který se před plným sálem kolegů nahlas zamyslel nad rolí ambulantních

 • Nové guidelines: zbytečnost, nebo užitečný nástroj?

  Evropská kardiologická společnost (ESC) ve spolupráci s Evropskou společností pro studium diabetu (EASD) vytvořila nové guidelines pro diabetes, prediabetes a kardiovaskulární onemocnění, které přinášejí zajímavé novinky například v léčebném algoritmu antidiabetické léčby. I přestože se doporučení opírají o randomizované

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Pfizer - Eliquis